Kolumbija išrinko naują prezidentą
Ko­lum­bi­jos kon­ser­va­to­rių spar­no kan­di­da­tas Iva­nas Du­que lai­mė­jo sek­ma­die­nį vy­ku­sius pre­zi­den­to rin­ki­mus po kam­pa­ni­jos, vir­tu­sios re­fe­ren­du­mu dėl 2016 me­tais pa­si­ra­šy­to is­to­ri­nio tai­kos su­si­ta­ri­mo su mark­sis­tų su­ki­lė­liais.

41 metų buvęs senatorius rinkimų kampanijos metu žadėjo, kad išrinktas prezidentu peržiūrėtų šį taikos susitarimą su Kolumbijos revoliucinėmis ginkluotosiomis pajėgomis (FARC) – buvusiu Kolumbijos marksistų sukilėlių judėjimu, nusprendusiu atsisakyti kovos veiksmų ir įsitraukti į politiką.

Kaip pranešė rinkimų pareigūnai, duomenys, gauti suskaičiavus beveik 97 proc. balsalapių, rodo, kad I. Duque surinko kiek daugiau nei 54 proc. balsų, o jo varžovas, kairiųjų kandidatas Gustavo Petro, gavo 41,7 proc. balsų.