Kol Krymas aneksuotas, apie sankcijų nutraukimą Rusijai – nekalbama
JAV am­ba­sa­do­rė Jung­ti­nė­se Tau­to­se Nik­ki Ha­ley an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad Va­šing­to­nas ne­at­šauks Mask­vai dėl Kry­mo anek­si­jos įves­tų sank­ci­jų, kol šis pu­sia­sa­lis ne­sug­rą­žin­tas Ukrai­nai.

„Kol Rusija negrąžins Krymo pusiasalio Ukrainai, sankcijos, įvestos dėl invazijos į Krymą, nebus atšauktos“, – sakė diplomatė JT Saugumo Tarybos posėdyje, sušauktame aptarti situacijos Ukrainos rytuose.

„Kol Rusija neišves savo pajėgų iš Rytų Ukrainos ir neįvykdys savo įsipareigojimų pagal Minsko taikos susitarimus, mūsų sankcijos ir atsakomosios priemonės, kurių buvo imtasi dėl tokių pasipiktinimą keliančių veiksmų Rytų Ukrainoje, bus tęsiamos“, – pažymėjo N. Haley.

Ambasadorė taip pat pabrėžė, kad „Rusija sistemingai nesilaiko visų savo pažadų“.

„Ji faktiškai nurodo savo pajėgoms apšaudyti stebėtojus, jų kameras ir bepiločius orlaivius“, – sakė N. Haley.

Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad pastaraisiais mėnesiais Rytų Ukrainoje „įvykdoma vis daugiau ugnies nutraukimo režimo pažeidimų, auga civilių aukų skaičius, o Kremlius ignoruoja visus susitarimus dėl ugnies nutraukimo“.