Kodėl vis daugiau valstybių legalizuoja kanapių vartojimą?
Nau­jo­ji Mek­si­kos vy­riau­sy­bė pla­nuo­ja le­ga­li­zuo­ti ka­na­pes re­krea­ci­niais tiks­lais, tą pa­tį ža­da pa­da­ry­ti ir Liuk­sem­bur­gas. Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja 2020 me­tais su­rengs re­fe­ren­du­mą, per ku­rį at­sik­laus vi­suo­me­nės nuo­mo­nės dėl ma­ri­hua­nos le­ga­li­za­vi­mo. Kaip ra­šo BBC, dau­ge­ly­je vals­ty­bių kin­ta vi­suo­me­nės po­žiū­ris į ka­na­pes, o su juo ir vy­riau­sy­bių po­li­ti­ka, to­dėl ti­kė­ti­na, kad at­ei­ty­je vis dau­giau vals­ty­bių pa­seks mi­nė­tais pa­vyz­džiais. Kas lė­mė nar­ko­ti­kų įsta­ty­mų švel­nė­ji­mą ar­ba dau­ge­liu at­ve­ju net ir vi­siš­ką ka­na­pių le­ga­li­za­vi­mą?

Vos prieš šešerius metus Urugvajus paskelbė tapsiantis pirmąja valstybe pasaulyje, kuri įteisins kanapių vartojimą rekreaciniais tikslais. Pagrindinė šio sprendimo priežastis buvo siekis išardyti organizuoto nusikalstamumo ir prekybos kanapėmis ryšius ir juos pakeisti valstybės reguliavimu.

Kiek vėliau tais pačiais metais Vašingtono ir Kolorado valstijų rinkėjai tapo pirmieji Jungtinėse Valstijose, nusprendę paremti šio narkotiko vartojimą ne medicininiais tikslais.

Valdant prezidentui Barackui Obamai, kuris buvo JAV karo su narkotikais kritikas, šalies vyriausybė nusprendė sušvelninti federalinio lygio įstatymus ir tokiu būdu leido kiekvienai valstijai ieškoti savo alternatyvų, kaip spręsti kanapių vartojimo klausimą.

Nuo to laiko dar 8 valstijos ir Vašingtono miestas įteisino kanapių vartojimą rekreaciniais tikslais. Šį mėnesį Niujorko valstijos gubernatorius taip pat pranešė apie planus legalizuoti marihuaną, kitur šalyje švelnėja už tai skiriamos baudos. Šiuo metu kanapių vartojimas medicininiais tikslais leidžiamas 33-ijose valstijose iš 50-ies.

Nors vis dar aiškinamasi, kokie kanapių legalizavimo padariniai visuomenei ir asmenų sveikatai, neabejotina, kad viešoji nuomonė ir vyriausybių politika švelnėja.

Banga ritasi toliau

Ši banga nusirito ir toliau. Šių metų spalį Kanada visose provincijose ir teritorijose legalizavo kanapių prekybą, turėjimą ir rekreacinį vartojimą.

Beveik nėra abejonių, kad Meksika įgyvendins marihuanos legalizavimo planus. Naujoji Andreso Manuelio Lopezo Obradoro vyriausybė pateikė įstatymo projektą, kuriuo bus įteisintas kanapių vartojimas medicininiais ir rekreaciniais tikslais. Net šalies Aukščiausiasis Teismas neseniai nusprendė, kad visiškas draudimas vartoti marihuaną rekreaciniais tikslais prieštarauja Konstitucijai.

Kaip rodo tokių JAV valstijų kaip Kalifornija pavyzdys, medicininių kanapių legalizavimas ilgainiui gali sušvelninti požiūrį ir į marihuanos vartojimą rekreaciniais tikslais.

Įstatymus švelnina ir kitos valstybės. Nors tokiose valstybėse kaip Brazilija, Jamaika ir Portugalija kanapių pardavimas išlieka nelegalus, nedidelio kiekio marihuanos turėjimas nebelaikomas nusikaltimu. Ispanijoje leidžiama vartoti kanapes privačiai, o Nyderlanduose marihuana atvirai pardavinėjama specialiose kavinėse. Vis daugiau valstybių leidžia kanapių vartojimą medicininiais tikslais.

Tam tikri pokyčiai kanapių legalizavimo srityje vyksta ne vienoje valstybėje. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje nuo šių metų lapkričio gydytojai gali pacientams skirti kanapių produktus, o Pietų Korėja legalizavo griežtai kontroliuojamą medicininių kanapių vartojimą, tačiau savo piliečius vis dar baudžia už rekreacinį marihuanos vartojimą užsienyje. Malaizijoje skirta mirties bausmė jaunam vaikinui už kanapių aliejaus pardavinėjimą šalyje paskatino diskusijas, kad reikėtų keisti įstatymus. O štai Pietų Afrikos Respublikos Aukščiausiasis Teismas leido suaugusiems asmenims vartoti kanapes privačiai.

Sergantys vaikai

Daugelis valstybių nusprendė imtis legalizavimo, pasikeitus visuomenės požiūriui.

JAV ir Kanadoje viešajai nuomonei didžiulę įtaką padarė istorijos apie sergančius vaikus, kuriems negalima buvo skirti potencialiai jų gyvenimą palengvinti galinčių vaistų. Tai paskatino medicininių kanapių legalizavimą.

Panaši situacija buvo ir Jungtinėje Karalystėje. Šių metų birželį sunkios formos epilepsija sergantis 12 metų berniukas Billy Caldwellas pateko į ligoninę, kai buvo konfiskuotas jo medicininis kanapių aliejus. Po mėnesio buvo suteiktas specialus leidimas septynmečiui Alfie Dingley, sergančiam retos formos epilepsija, skirti kanapių aliejų.

Po agitavimo kampanijos šalis pakeitė įstatymą, kad gydytojams būtų suteikta teisė pacientams skirti kanapių produktus.

Kaip rodo tokių JAV valstijų kaip Kalifornija pavyzdys, medicininių kanapių legalizavimas ilgainiui gali sušvelninti požiūrį ir į marihuanos vartojimą rekreaciniais tikslais. Tačiau Jungtinės Karalystės vidaus reikalų departamentas tikina, kad marihuanos vartojimas rekreaciniais tikslais ir toliau bus draudžiamas, nepaisant to, kad aukšto rango pareigūnai, tarp jų ir buvęs Konservatorių partijos lyderis Williamas Hague, siūlė permąstyti šalies politiką šiuo klausimu.

Meksikoje taip pat atgarsio sulaukė istorijos apie vaikus, kuriems nebuvo suteikti medicininės kanapės produktai. Tačiau keisti politiką ypač paskatino karo su narkotikais sukeltas smurto mastas.

Nors prekyba marihuana sudaro tik palyginti nedidelę narkotikų kartelių pelno dalį, kanapių draudimas atrodo vis labiau prieštaraujantis realybei.

Meksikos diplomatai JAV teigė, kad buvo sudėtinga kovoti su kanapių vartojimu, kai greta esanti Kalifornijos valstija jas legalizavo rekreaciniais tikslais.

Kanapių rinka

Vienoms pasaulio valstybėms žengiant žingsnius tam tikro kanapių legalizavimo link, kitos stengiasi jas pasivyti.

Kai kurios Lotynų Amerikos valstybių vyriausybės nori, kad jų ūkininkai galėtų prieiti prie potencialiai pelningų ir vis dar besivystančių medicininių kanapių rinkų.

Susidomėjimą rodo ir korporacijos. Pavyzdžiui, „Altria“, kuriai priklauso keletas cigarečių prekių ženklų, tarp jų ir „Marlboro“, į vieną Kanados kanapių bendrovę investavo 1,86 mlrd. dolerių (1,64 mlrd. eurų). Ilgainiui, kaip rodo JAV pavyzdys, įmanoma, jog prekyba medicininėmis kanapėmis gali gana lengvai transformuotis į rekreacinių kanapių pardavimą, o tai atvertų dar didesnę rinką.

Tačiau čia iškyla viena problema – kanapės rekreaciniais tikslais negali būti pardavinėjamos kitose valstybėse. Šalys gali importuoti ir eksportuoti tik medicinines kanapes pagal licencijavimo sistemą, kurią prižiūri Tarptautinė narkotikų kontrolės taryba.

Nors, pavyzdžiui, Maroko ar Jamaikos ūkininkai garsėja kaip puikūs kanapių augintojai, tačiau jie negali patekti į rinkas tų šalių, kuriose vietos gamintojams ne visada pavyksta patenkinti esamą paklausą. Taip nutiko ir Kanadoje, legalizavus marihuaną.

Besikeičiančios taisyklės

Nors yra kalbų keisti visą tarptautinę teisinę sistemą dėl kanapių reguliavimo, kol kas tai atrodo gana tolima perspektyva.

Vyriausybės, kurios nori judėti legalizavimo link, susiduria su nemenku iššūkiu: kaip rasti tinkamą kelią tarp nekontroliuojamos legalizacijos ir griežto draudimo. Vargu ar daug valstybių norėtų prastai reguliuojamos industrijos ir psichiką veikiančių medžiagų derinio.

Vis dėlto, atrodo, neišvengiama, kad per ateinančius dešimtmečius vis daugiau valstybių pakeis savo politiką kanapių atžvilgiu. O tada prie pokyčių turės prisitaikyti ir vidaus bei tarptautinės taisyklės.

Kanapių vartojimo padariniai

Gali sukelti sumišimą, nerimą ir paranoją;

Jei rūkomos su tabaku, gali padidinti plaučių ligų, taip pat ir vėžio, riziką;

Reguliarus vartojimas siejamas su padidėjusia psichikos ligų rizika;

Kai kur kanapėmis gydomas šalutinis išsėtinės sklerozės ir vėžio gydymo poveikis;

Atliekami tyrimai, kaip kanapės gali būti naudojamos gydant kitas ligas, tarp jų epilepsiją ir ŽIV/AIDS.

Parengta pagal Jungtinės Karalystės nacionalinės sveikatos apsaugos tarnybos (NHS) duomenis