Klaidingą žinutę Japonijoje pasiuntė darbuotojas
Ja­po­ni­jos vi­suo­me­ni­nis trans­liuo­to­jas NHK tre­čia­die­nį nu­ro­dė, kad są­my­šį su­kė­lu­sį klai­din­gą pra­ne­ši­mą apie ne­va iš Šiau­rės Ko­rė­jos į ša­lį pa­leis­tą ra­ke­tą iš­pla­ti­no vie­nas dar­buo­to­jas, no­rė­jęs pa­siųs­ti ki­to­kią sku­bią nau­jie­nų ži­nu­tę.

NHK neigė, kad įvyko kokia nors sistemos klaida ir pridūrė, jog imasi prevencinių priemonių, kad tokie atvejai nebepasikartotų.

Per antradienį įvykusį incidentą buvo paskelbtas skubus žiniasklaidos pranešimas, sakantis, kad Šiaurės Korėja veikiausiai paleido raketą Japonijos link ir kad vyriausybė perspėja žmones slėptis. NHK per kelias minutes pašalino šį pranešimą ir atsiprašė savo tiesioginėje transliacijoje bei kitais formatais.

NHK tiksliai nežino, kiek iš maždaug 300 tūkst. transliuotojo sekėjų socialiniuose tinkluose pastebėjo šį perspėjimą. Taip pat nežinoma, ar kas nors ėmėsi veikti, kaip buvo rekomenduojama žinutėje.

Šis incidentas įvyko vos kelios dienos po Havajuose gyventojus ir salos svečius išgąsdinusio mobiliuoju ryšiu išplatinto klaidingo įspėjimo apie neva artėjančią balistinę raketą.