Kišimasis į rinkimus: JAV beda pirštu į Kiniją
JAV na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­ta­rė­jas Joh­nas Bol­to­nas sek­ma­die­nį įvar­di­jo Ki­ni­ją, Šiau­rės Ko­rė­ją ir Ira­ną kaip ša­lis, ku­rios ga­li kiš­tis į Ame­ri­kos rin­ki­mus. Tuo tar­pu pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas vėl kri­ti­ka­vo ty­ri­mą dėl Ru­si­jos ki­ši­mo­si į rin­ki­mus 2016 me­tais.

D. Trumpas tviteryje parašė: „Visi kvailiai, susitelkę ties žiūrėjimu į Rusiją, taip pat turėtų pradėti žiūrėti į kitą kryptį – Kiniją“.

Paklaustas apie šį įrašą, J. Boltonas taip pat paminėjo Pekiną, šiuo metu besiderantį su Vašingtonu dėl prekybos.

„Be abejonės galiu pasakyti, kad Kinijos, Irano ir Šiaurės Korėjos kišimasis yra reikšmingas nacionalinio saugumo klausimas, ties kuriuo dirbame ir stengiamės to (kišimosi) išvengti, – laidai „ABC News“ sakė patarėjas. – Taigi, turime omenyje visas keturias šias šalis“.

Klausiamas apie detales, ypač apie Kiniją, J. Boltonas tvirtino negalintis pasakyti nieko daugiau.

„Sakau jums, kalbant apie 2018 metų rinkimus, tai yra keturios šalys, dėl kurių esame labiausiai susirūpinę“, – teigė jis.

Pastaruoju metu D. Trumpo replikos tyrimo dėl Rusijos kišimosi į 2016 metų rinkimus atžvilgiu tapo vis aštresnės.