Kinija skundžia JAV muitus
Ki­ni­ja Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­jai (PPO) pa­tei­kė skun­dą dėl JAV pa­siū­ly­mo dėl ta­ria­mos in­te­lek­ti­nės nuo­sa­vy­bės ir tech­no­lo­gi­jų va­gys­tės, ku­ria Va­šing­to­nas kal­ti­na Pe­ki­ną, nu­sta­ty­ti mui­tus 50 mlrd. JAV do­le­rių ver­tės ki­niš­kų pre­kių im­por­tui.

PPO paskelbtame pranešime nurodoma, kad Kinijos delegacija paprašė surengti „konsultacijas“ su Vašingtonu „dėl siūlomų muitų (ir) priemonių, kurias Jungtinės Valstijos ketina taikyti tam tikroms įvairiuose sektoriuose pagamintoms prekėms, įskaitant stakles, elektroniką ir kt., kurių kilmės šalis yra Kinija“.

„Prašymas surengti konsultacijas“ yra pirmasis ginčų nagrinėjimo PPO ginčų sprendimo taryboje etapas.

Jeigu JAV atmes šį prašymą, Kinija jį greičiausiai pateiks dar kartą. Tokiu atveju bylai bus automatiškai taikoma oficiali arbitražo procedūra, o tai gali reikšti ilgą teisinę dviejų didžiausių pasaulio ūkių kovą PPO vidaus teisme.

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija apie siūlomus muitus paskelbė praėjusį mėnesį.

Nors iš Kinijos importuojamų prekių, kurioms bus taikomi naujieji muitai, sąrašas dar nėra galutinai parengtas, o priemonės dar neįsigaliojo, Pekinas nedelsdamas ėmėsi atsakomųjų veiksmų ir pareiškė ketinantis nustatyti importo muitus politiškai jautrioms JAV eksporto prekėms, įskaitant sojos pupeles, orlaivius ir automobilius.

PPO pateiktame skunde Kinija įrodinėja, kad JAV priemonės „neatitinka“ daugelio tarptautinės prekybos teisės aktų, kurių JAV sutiko laikytis, straipsnių.