Kim Jong Uno pirmoji užsienio kelionė – į Kiniją
Į Ki­ni­ją at­vy­kęs Šiau­rės Ko­rė­jos ly­de­ris Jo šios ša­lies pre­zi­den­tui Xi Jin­pin­gui par­eiš­kė, kad jo „šven­ta par­ei­ga“ bu­vo sa­vo pir­mo­jo už­sie­nio vi­zi­to at­vyk­ti į Pe­ki­ną, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Pchen­ja­no vals­ty­bi­nė nau­jie­nų agen­tū­ra KCNA.

Viešnagė Pekine yra pirmoji Kim Jong Uno užsienio kelionė nuo pat atėjimo į valdžią 2011 metais.

Santykiai tarp Šiaurės Korėjos ir jos pagrindinės gynėjos tarptautinėje arenoje Kinijos pastaraisiais metais pašlijo, Pekinui vis labiau pykstant dėl savo kaimynės branduolinių provokacijų. Kinija aiškiai parodė esanti pasirengusi palaikyti Jungtinių Tautų sankcijas, kurios Pchenjanui buvo įvestos dėl jo branduolinės ir raketų programų.

Tačiau per banketą Pekine, kaip praneša KCNA, Kim Jong Unas sakė: „Visiškai aišku, kad mano pirmasis užsienio vizitas turi būti į Kinijos sostinę“.

„Tai mano šventa pareiga – kaip žmogaus, kuris turi iš kartos į kartą puoselėti ir toliau palaikyti DPRK (Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos, Šiaurės Korėjos) ir PRC (Kinijos Liaudies Respublikos) santykius“, – sakė Kim Jong Unas.

KCNA šį vizitą apibūdino kaip neoficialų ir nurodė, kad sekmadienį prasidėjusi viešnagė tęsis iki trečiadienio. Tai reiškia, kad Kim Jong Uno specialus šarvuotas traukinys į Kiniją atvyko savaitgalį, o antradienį popiet pajudėjo atgal ir trečiadienį paryčiais jau turėjo būti Šiaurės Korėjoje.

Kim Jong Uną šios kelionės metu lydėjo žmona Ri Sol Ju ir keli valstybės pareigūnai bei iškilūs asmenys, nurodė KCNA. Agentūra nepaminėjo Šiaurės Korėjos lyderio sesers Kim Yo Jong (Kim Jo Čen), kuri praėjusį mėnesį kaip jo specialioji pasiuntinė dalyvavo Pjongčango žiemos olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje.

Ši olimpiada paskatino beprecedentes diplomatines pastangas sumažinti įtampą Korėjos pusiasalyje.