Kijevo teismas nesutiko patenkinti Saakašvilio ieškinio dėl atimtos pilietybės
Ki­je­vo teis­mas tre­čia­die­nį iš es­mės iš­nag­ri­nė­jo ir ne­su­ti­ko pa­ten­kin­ti bu­vu­sio Gru­zi­jos pre­zi­den­to ir Ukrai­nos opo­zi­ci­jos vei­kė­jo Mi­chai­lo Saa­kaš­vi­lio ieš­ki­nio prieš Ukrai­nos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, kad bū­tų pri­pa­žin­tas ne­tei­sė­tu jos spren­di­mas at­šauk­ti anks­tes­nį spren­di­mą su­teik­ti jam Ukrai­nos pi­lie­ty­bę.

„Ieškovas prašė teismo pripažinti neteisėtu VRM įsakymą“ atšaukti sprendimą suteikti jam Ukrainos pilietybę, pranešė teismo atstovai spaudai.

Teismas nesutiko patenkinti M. Saakašvilio ieškinio reikalavimų, sakoma spaudos tarnybos pranešime.

2017 metų liepą, M. Saakašviliui viešint Jungtinėse Valstijose, prezidentas Petro Porošenka panaikino jam Ukrainos pilietybę. Gruzijos pilietybės jis neteko 2015-aisiais, kai buvo paskirtas Odesos gubernatoriumi.

Po 2008 metais kilusio trumpo Gruzijos ir Rusijos karo Kremliaus atstumtuoju tapęs M. Saakašvilis garsiai reiškė paramą 2013–2014 metų Maidano sukilimui Kijeve, per kurį buvo nuversta Maskvos remta Viktoro Janukovyčiaus vyriausybė.

P. Porošenka atsidėkojo M. Saakašviliui už jo pastangas – 2015 metais paskyrė jį strategiškai svarbaus Odesos regiono prie Juodosios jūros gubernatoriumi, bet vėliau jiedu susipyko.

M. Saakašvilis Ukrainoje įkūrė opozicinę partiją „Naujųjų jėgų judėjimas“ ir rengė mitingus, kuriuose buvo raginama nušalinti P. Porošenką, esą nekovojantį su korupcija.

Kijevas kaltina M. Saakašvilį, kad jis, neva remiamas Rusijos ir buvusių V. Janukovyčiaus sąjungininkų, Ukrainoje siekė įvykdyti perversmą. Politikas šiuos kaltinimus kategoriškai neigia.

Praėjusių metų rugsėjį teismas pripažino M. Saakašvilį kaltu dėl neteisėto valstybės sienos kirtimo, kai jis lydimas šimtų savo šalininkų sugrįžo į Ukrainą iš Lenkijos.

Vasario 12-ąją M. Saakašvilį viename restorane Kijevo centre sulaikė kaukėti vyrai. Tą pačią dieną jis buvo deportuotas į Lenkiją, iš kur nuvyko į Nyderlandus, nes yra vedęs šios šalies pilietę.

M. Saakašvilio taip pat ieško Gruzija, kur 2018-ųjų sausio pradžioje Tbilisio teismas pripažino jį kaltu viršijus įgaliojimus valstybės vadovo poste ir skyrė jam trejus metus laisvės atėmimo.