Kijeve inauguruotas naujos nepriklausomos Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios lyderis
Ki­je­ve sek­ma­die­nį inau­gu­ruo­tas nau­jos ne­prik­lau­so­mos Ukrai­nos Or­to­dok­sų Baž­ny­čios ly­de­ris, taip ofi­cia­liai įtvir­ti­nant Mask­vą pa­pik­ti­nu­sį at­sis­ky­ri­mą nuo Ru­si­jos Or­to­dok­sų Baž­ny­čios.

Per tris valandas trukusią ceremoniją XI amžiaus Sofijos sobore 40 metų metropolitas Epifanijus, kurį pernai išrinko vyskupai, tapo Bažnyčios galva.

Epifanijus nepritaria Maskvos religinei įtakai Ukrainoje ir padėjo organizuoti humanitarinę pagalbą Kijevo armijai, kariaujančiai su prorusiškais separatistais.

Ukrainos metropolitas Epifanijus sekmadienį paragino siekti bažnytinės vienybės ir išreiškė viltį, kad naujoji Bažnyčia gaus patriarchato statusą.

„Mes tikime, kad atėjus laikui, ateityje, visas šias pastangas vainikuos patriarchato statuso mūsų Bažnyčiai patvirtinimas“, – sakė metropolitas Epifanijus po savo intronizacijos ceremonijos XI amžiaus Sofijos sobore Kijeve.

„Raginame laikytis ortodoksų hierarchų, dvasininkijos, vienuolių ir pasauliečių bažnytinės vienybės. Bažnyčios durys ir mūsų širdys jums atviros“, – pažymėjo jis.

Metropolitas pabrėžė, kad Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia pasirengusi bendradarbiauti ir bendrauti su kitomis krikščioniškomis Ukrainos Bažnyčiomis ir religinėmis organizacijomis.

Ceremonijoje dalyvavo Ukrainos prezidentas Petro Porošenka, kuris prieš šiais metais įvyksiančius prezidento rinkimus buvo pažadėjęs nepriklausomą Bažnyčią, ir kiti aukščiausio rango pareigūnai.

Anksčiau šią savaitę P. Porošenka pagaliau patvirtino, kad kovo 31-osios rinkimuose sieks dar vienos kadencijos.

Kalbėdamas per sekmadienio ceremoniją, kurią tiesiogiai transliavo Ukrainos televizijos, P. Porošenka šias apeigas pavadino Bažnyčios sukūrimo užbaigimu.

Naujoji Bažnyčia bus nepriklausoma nuo valstybės, sakė prezidentas.

Daugiau kaip 300 metų Ukrainos Bažnyčią kontroliavo Maskvos patriarchai.

Su Maskvos remiamais separatistais Rytų Ukrainoje kovojantis Kijevas šią įtaką dabar laiko nepriimtina.

Rusijos kontroliuojama Ortodoksų Bažnyčios Ukrainoje atšaka pasmerkė nepriklausomos vieningos Ukrainos Bažnyčios įsteigimą ir dėl šio reikalo nutraukė savo ryšius su Stambule įsikūrusiu Konstantinopolio ekumeniniu patriarchatu.

Konstantinopolio patriarcho sprendimas pripažinti Ukrainos Bažnyčios nepriklausomybę nuo Rusijos buvo didžiulis smūgis Maskvos dvasiniam autoritetui ortodoksų pasaulyje.