Kijevas sako esantis pasirengęs iškeisti 36 rusus į Rusijoje kalinamus ukrainiečius
Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja, Ukrai­nos at­sto­vė tri­ša­lė­je kon­tak­ti­nė­je gru­pė­je Iry­na He­raš­čen­ko an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad Ki­je­vas yra pa­si­ren­gęs iš­keis­ti 36 Ru­si­jos pi­lie­čius, nu­teis­tus Ukrai­no­je dėl nu­si­kal­ti­mų prieš te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą, į Ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je ka­li­na­mus ukrai­nie­čius.

„Laukiame RF atsakymo į mūsų pasiūlymą: pasiimkite 36 saviškius, atiduokite mūsiškius!“ – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė I. Heraščenko.

Ji pabrėžė, kad Kijevas gali suteikti malonę kelioms dešimtims nuteistųjų, prisidėjusių prie karo Rytų Ukrainoje, kad „mūsiškiai būtų paleisti iš atskirųjų Donecko ir Luhansko sričių rajonų“.

Pasak I. Heraščenko, apsišaukėliškų Donecko ir Luhansko liaudies respublikų atstovai Minske reikalauja keistis kaliniais principu „visi į visus“ ir tvirtina, kad „jų kalėjimuose tėra 20 Ukrainos piliečių, o iš mūsų reikalauja 300“ kalinių.

„Mes reikalaujame laikytis kitokios formulės: ukrainiečiai, neteisėtai laikomi RF, tikrai (privalo būti) įtraukti į kalinamų asmenų sąrašus; visas pasaulis žino, kur laikomi (Olehas) Sencovas, (Romanas) Suščenka, (Vladimiras) Baluchas, (Mykola) Karpiukas, (Jevhenas) Panovas, (Emyras-Useinas) Kuku, (Oleksandras) Kolčenka ir kiti“, – teigė I. Heraščenko.