Kijevas: rusų pasieniečiai taranavo Ukrainos laivą
Ukrai­nos lai­vy­nas par­eiš­kė, kad Ru­si­jos pa­sie­nie­čiai sek­ma­die­nį ta­ra­na­vo vie­ną iš jo buk­sy­rų Juo­do­jo­je jū­ro­je prie Mask­vos anek­suo­to Kry­mo, ir tai pa­va­di­no „at­vi­rai ag­re­sy­viu veiks­mu“.

Ukraina skelbia, kad incidentas įvyko tuomet, kai trys jos laivai, įskaitant du nedidelius karo laivus, Azovo jūra, kuri laikoma padidintos įtampos tarp dviejų šalių zona, plaukė į Mariupolio uostą.

Tuo tarpu Rusija Kijevą apkaltino neteisėtai įplaukus į jos teritorinius vandenis ir tyčia išprovokavus konfliktą. Rusija tvirtina, kad vandenys prie 2014 metais aneksuoto Krymo yra jos dalis.

Rusijos pasieniečių laivas „Donas“ „taranavo mūsų buksyrą“, pranešė Ukrainos laivynas, pridūręs, kad buvo padaryta žala varikliui, laivo išorei ir turėklui. Rusijos laivai „įvykdė atvirai agresyvų veiksmą prieš Ukrainos karinio laivyno laivus“, nurodė laivynas. Tačiau, jo teigimu, laivai tęsia kelionę, „nepaisant Rusijos priešiškų veiksmų“.

Tuo tarpu Rusijos saugumo tarnyba FSB, kuriai yra pavaldi pasienio tarnyba, išplatino pranešimą, kuriame, kaip praneša Rusijos naujienų tarnybos, pareiškė, kad Ukrainos laivai „neteisėtai įplaukė į laikinai uždarytą Rusijos teritorinių vandenų zoną“.

Anot pranešimo, Ukrainos laivai vykdė „provokacinius veiksmus“, o „jų tikslas yra akivaizdus – sukurti konfliktinę situaciją šiame regione“.

Tačiau Ukraina teigia, jog iš anksto perspėjo Rusiją dėl savo laivų maršruto. Laivai priversti plaukti šiuo maršrutu, kad pasiektų Azovo jūrą. Naujausias incidentas įvyko po to, kai rugsėjį Ukrainos laivynas pasiskundė dėl Rusijos pasieniečių „provokacinių veiksmų“ prieš jo laivus, plaukiančius tuo pačiu maršrutu.

Ukraina yra padidinusi laivyno ir patruliuojančių pasieniečių laivų skaičių Azovo jūroje, kuri yra pasiekiama plaukiant per Kerčės sąsiaurį tarp Krymo ir Rusijos. Kijevas teigia, kad laivų skaičių padidino reaguodamas į tai, kad Rusija šiame rajone sustiprino patruliavimą ir atlieka ilgas komercinių laivų patikras.

Kijevas ir Vakarai Maskvą yra apkaltinę tyčia blokuojant laivams galimybę patekti į Mariupolio uostą, kuris yra gyvybiškai svarbus regiono sunkiajai pramonei. Mariupolis yra įsikūręs netoli sienos su Rytų Ukraina, kurią kontroliuoja Rusijos remiami separatistai.