Kijevas pasiruošę iškeisti Maskvos kalinamus ukrainiečius į 23 Rusijos piliečius
Ukrai­nos par­la­men­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Iry­na He­raš­čen­ko nu­ro­dė, kad Ki­je­vas yra pa­si­ruo­šęs iš­keis­ti 23 Ru­si­jos pi­lie­čius į Mask­vos ka­li­na­mus ar­ba su­im­tus ukrai­nie­čius, įskai­tant ki­no re­ži­sie­rių Ole­hą Sen­co­vą.

„Mūsų pozicija tokia: neatidėliotinas Oleho ir visų kitų kalinių paleidimas. Todėl kalbame apie 23 (Rusijos piliečių) perdavimą, kad būtų paleisti visi“ Rusijos laikomi ukrainiečiai, I. Heraščenko šeštadienį parašė savo „Facebook“ paskyroje.

Ji pridūrė, kad minimi 23 Rusijos piliečiai, kurių sąrašą Ukrainos atstovai ne kartą buvo pateikę Rusijai, yra nuteisti arba kaltinami įvykdę sunkių nusikaltimų, tokių kaip terorizmas, žudymai, dalyvavimas karo veiksmuose ir šnipinėjimas.

41 metų O. Sencovas badauja nuo gegužės 14 dienos, reikalaudamas, kad Rusija paleistų visus ukrainiečių politinius kalinius. Ši daug dėmesio sulaukusi jo protesto akcija vyksta Rusijoje prasidėjus mėnesį truksiančiam Pasaulio futbolo čempionatui.

Šis griežtas Kremliaus kritikas buvo sulaikytas Kryme 2014 metais, Rusijai aneksavus Ukrainai priklausantį pusiasalį.

2015 metų rugpjūtį Šiaurės Kaukazo rajono karo teismas Rostove prie Dono skyrė O. Sencovui 20 metų laisvės atėmimo bausmę „už teroristinės grupuotės įkūrimą“ Kryme.