Kerčės sąsiauryje sulaikyti ukrainiečių jūrininkai perkelti į Maskvos kalėjimą
Per Ker­čės są­siau­ry­je ki­lu­sią konf­ron­ta­ci­ją Ru­si­jos su­lai­ky­ti ukrai­nie­čių jū­ri­nin­kai bu­vo per­kel­ti iš Ru­si­jos anek­suo­to Kry­mo pu­sia­sa­lio į Mask­vą, nau­jie­nų agen­tū­rai AFP ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė dvie­jų areš­tuo­tų­jų ad­vo­ka­tai.

Krymo teismai šią savaitę leido dviem mėnesiams suimti 24 ukrainiečių jūrininkus, nepaisant tarptautinės bendruomenės raginimų juos paleisti.

„Jie yra pervežami į Maskvos Lefortovo kalėjimą“, – nurodė vienas iš jūrininkus ginančių advokatų Džemilis Temiševas.

Pasak jo, jam ir dar keliems teisininkams nebuvo leista pasimatyti su jūrininkais areštinėje pagrindiniame Krymo mieste Simferopolyje, kur jie buvo atvežti anksčiau šią savaitę.

Kita advokatė Eminė Avamiljeva informavo, kad ukrainiečiai į Maskvą buvo „išgabenti lėktuvu“.

Advokatai nežino, ar perkelti visi, ar tik dalis sulaikytų ukrainiečių.

Ukrainiečių jūrininkai sulaikyti nuo sekmadienio, kai Kerčės sąsiauryje rusų pasieniečiai apšaudė, taranavo ir užėmė tris ukrainiečių laivus.

Jų sulaikymą Kijevas laiko „neteisėtu“. Tuo metu Rusija ignoruoja raginimus juos paleisti.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tvirtina, kad Rusijos pajėgos turėjo teisę užimti laivus.