Kelionė į Sankt Peterburgą pasibaigė Londono oro uoste
Lon­do­no Gat­vi­ko oro uos­te tem­piant Ru­si­jos oro bend­ro­vei „Ros­si­ja“ pri­klau­san­tį lėk­tu­vą A319 bu­vo su­žeis­tas pa­slau­gų įmo­nės DNA­TA („Du­bai Na­tio­nal Air Trans­port As­so­cia­tion“) dar­buo­to­jas, nau­jie­nų agen­tū­rai „In­ter­fax“ sa­kė avia­kom­pa­ni­jos at­sto­vas.

„Tempiant reisu FV6620 iš Gatviko į Sankt Peterburgą išskristi rengtą orlaivį А319, vienas reisą aptarnaujančios vietos kompanijos DNATA darbuotojas šiurkščiai pažeidė saugumo techniką. Dėl to po judančio lėktuvo važiuokle pateko jo koja, ... darbuotojas patyrė traumą“, – sakė atstovas.

Pasak jo, vaduojant traumą patyrusį darbuotoją buvo naudojama neįprasta įranga, todėl orlaivis buvo apgadintas ir reikia papildomų remonto darbų. Orlaivio eksploatacija nutraukta.

„Be to, nesuderinusi su aviakompanijos techninėmis tarnybomis vietos inspekcija paėmė lėktuvo įrenginį, įrašinėjantį ekipažo pokalbius su antžeminėmis tarnybomis“, – pridūrė atstovas.

Keleiviai buvo išlaipinti ir paskirstyti po viešbučius. Nurodoma, kad „Rossija“ šiems keleiviams atsiųs rezervinį lėktuvą.