Keliant Pakistano vėliavą nutrenkta mokytoja ir ją gelbėję 3 moksleiviai
Pa­kis­ta­no šiau­rės va­ka­ruo­se vie­no­je pri­va­čio­je mo­kyk­lo­je elek­tra nu­tren­kė mo­ky­to­ją ir tris moks­lei­vius, pra­ne­šė po­li­ci­ja.

Nelaimė įvyko antradienį, per ryto susirinkimą keliant šalies vėliavą, sakė policijos pareigūnas Abduras Rasheedas. Minima mokykla yra Kivajaus kaime vaizdingame Kagano slėnyje.

Pasak minėto pareigūno, mokytojui Safeerui Ahmedui keliant vėliavą plieninis vamzdis su vėliava kliudė aukštos įtampos laidus. Jį bandę gelbėti trys moksleiviai – 10, 12 ir 13 metų – taip pat žuvo.

Policija iškart uždarė mokyklą kaip nesaugią moksleiviams ir tikrina, ar kitos mokyklos šiame kalnuotame regione atitinka saugumo standartus.