Keli tūkstančiai Michailo Saakašvilio šalininkų žygiavo Kijevo gatvėmis
Bu­vu­sio Gru­zi­jos pre­zi­den­to ir Ukrai­nos opo­zi­ci­jos vei­kė­jo Mi­chai­lo Saa­kaš­vi­lio, ku­ris šią sa­vai­tę pa­gal read­mi­si­jos pro­ce­dū­rą bu­vo grą­žin­tas į Len­ki­ją, ša­li­nin­kų ei­se­na Ki­je­vo cen­tri­nė­mis gat­vė­mis sek­ma­die­nį įvy­ko be in­ci­den­tų.

„Apytikriais skaičiavimais, „Už ateitį“ pavadintoje eisenoje dalyvavo apie 3 tūkst. žmonių. Renginys įvyko be incidentų“, – teigiama Kijevo policijos viešųjų ryšių skyriaus pranešime.

Tuo tarpu M. Saakašvilio advokatas Ruslanas Černoluckis pareiškė, jog šioje akcijoje dalyvavo mažiausiai 12 tūkst. žmonių.

„Žmonių buvo tiek pat, kiek ir gruodžio 10-ąją, po M. Saakašvilio sulaikymo. O visoje Ukrainoje sekmadienį į gatves išėjo ne mažiau 100 tūkst. žmonių, kurie reikalavo Petro Porošenkos (Ukrainos prezidento – red.) atsistatydinimo“, – pabrėžė R. Černoluckis.

M. Saakašvilis Ukrainoje, įkūręs opozicinę partiją „Naujųjų jėgų judėjimas“ ir rengęs mitingus, kuriuose buvo raginama nušalinti P. Porošenką, esą nekovojantį su korupcija, apkaltintas kaltinamas bandymu Ukrainoje surengti Rusijos remiamą sąmokslą.