Kazachstane areštuotas įtariamas dailiojo čiuožimo olimpiečio žudikas
Ka­zachs­ta­ne bu­vo su­lai­ky­tas vie­nas dai­lio­jo čiuo­ži­mo olim­pi­nio me­da­li­nin­ko De­ni­so Te­no nu­žu­dy­mo by­los įta­ria­ma­sis ir iden­ti­fi­kuo­tas ki­tas įta­ria­mas as­muo, pra­ne­ša ša­lies ži­niask­lai­da.

Naujienų agentūra „Kazinform“, remdamasi Alma Atos prokuroru Beriku Žuirektajevu, informavo, kad 1994 metais gimęs įtariamasis Nuraly Kijasovas buvo areštuotas penktadienį ir „dalyvaujant advokatui pripažino savo kaltę“.

Prokuroras pranešė, kad nustatyta ir kito įtariamojo tapatybė, paskelbta jo nuotrauka.

D. Tenas buvo subadytas peiliu po ketvirtadienį Alma Atoje įvykusio ginčo su dviem žmonėmis, bandžiusiais pavogti jo automobilio veidrodėlius. Čiuožėjas ligoninėje dėl didelio nukraujavimo mirė.

2014 metų Sočio žiemos olimpiadoje iškovojęs bronzos medalį, D. Tenas tapo pirmuoju Kazachstano dailiojo čiuožimo olimpiniu medalininku.

Birželio 13 dieną D. Tenui suėjo 25 metai.