Kazachstanas stiprina socialinį sektorių
2019 me­tų va­sa­rio 27 d. kal­bė­da­mas ei­li­nia­me „Nur Otan“ par­ti­jos XVIII-ame su­va­žia­vi­me, Ka­zachs­ta­no Pre­zi­den­tas įvar­di­no prie­mo­nes, ku­rių im­sis vals­ty­bė, siek­da­ma su­stip­rin­ti so­cia­li­nį sta­bi­lu­mą ir tęs­ti eko­no­mi­kos mo­der­ni­za­vi­mą.

Kazachstanas ir toliau gerina darbą sveikatos apsaugos gerinimo srityje, siekiant tiekti gyventojams medicinos paslaugas. N.Nazarbajevas pavedė užtikrinti prieinamas sveikatos apsaugos paslaugas nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Visuomeninės sveikatos apsaugos tarnybos, pirminės medicininės-sanitarinės pagalbos išlaidos turi padidėti nuo 40 proc. iki 60 proc. nuo bendros sveikatos apsaugos finansavimo apimties (apie 280 mln. eurų).

Be to, Kazachstano vadovas pavedė 30 proc. padidinti pašalpas neįgaliems vaikams. Šiems tikslams nuo 2019 iki 2021 metų bus išskirta apie 700 mln. eurų.

Taip pat Prezidentas pavedė Vyriausybei padidinti tikslinės pagalbos teikimo kriterijų iki 70 proc. nuo pragyvenimo minimumo, siekiant plačiau aprėpti skurdžias šeimas, ypač daugiavaikes. Skaičiuojant bendrąsias tokių šeimų pajamas, į skaičiavimus nebus įtraukiamos atskiros pašalpos, pvz., valstybinės pašalpos daugiavaikėms šeimoms ir daugiavaikėms motinoms, invalidumo pašalpos vaikams, stipendijos.

Nazarbajevas pavedė pastatyti daugiau nei 40 tūkstančių nuomojamų socialinių butų, skirtų daugiausia skurdžioms šeimoms iš daugiavaikių šeimų tarpo. Šiems tikslams kasmet bus skiriama 110 mln. eurų. Taip pat bus padidintas būsto prieinamumas daugiavaikėms nepilnoms šeimoms, turinčioms nedideles pajamas: joms bus teikiami specialūs būsto kreditai, kuriems bus taikomos 2 proc. metinės palūkanos.

Prezidentas taip pat pavedė nuo 2019 metų liepos 1 d. 30 proc. padidinti darbo užmokesčius mažas pajamas gaunantiems socialinės biudžetinės sferos darbuotojams Šiems tikslams 2019–2021 metais papildomai bus išskirta 2 mlrd. eurų.

Siekiant vystyti kaimo vietoves, Kazachstano Prezidentas pavedė plėsti būsto, kelių, komunikacijų, socialinių objektų statybą kaimuose. Todėl jis pavedė Vyriausybei parengti pasiūlymus dėl specialiojo projekto „Aūlas – tautos lopšinė“ įgyvendinimo ir užtikrinti jo finansavimą, kurio dydis 2019–2021 metais sudarytų 200 mln. eurų.

Mažiems miesteliams vystyti valstybė teiks po 23 mln. eurų artimiausius 3 metus.

Be to, Nazarbajevas paminėjo švaraus vandens ir dujofikavimo temą. Aprūpinimui vandeniu ir vandens nuvedimui užtikrinti, pavesta 2019–2021 metais papildomai išskirti 320 mln. eurų. Dujofikavimui ir aprūpinimui elektra pavesta išskirti apie 440 mln. eurų.

Pažymima, kad visos suvažiavime nurodytos kryptys ir projektai yra kompleksinio pobūdžio, susieti su ilgalaikiais partijos tikslais ir jau greitai žmonės pajus jų naudą. Jiems įgyvendinti per artimiausius trejus metus iš biudžeto bus papildomai išskirta daugiau nei 4 mlrd. eurų.

Kazachstano Prezidentas taip pat įtvirtino šalies nacionalinę idėja: jo nuomone, jos kertiniai principai yra nepriklausomos valstybės tautinė vienybė, konkurentabili ekonomika, intelektinė klestinti valstybė.