Katalonų separatistai perrinks pabėgusį lyderį
Ka­ta­lo­ni­jos pa­grin­di­nės se­pa­ra­tis­tų par­ti­jos pa­skel­bė su­si­ta­ru­sios vė­liau šį mė­ne­sį re­gio­no pre­zi­den­tu per­rink­ti į Bel­gi­ją pa­bė­gu­sį Car­le­są Puig­de­mont'ą.

C. Puigdemont'as, spalio mėnesį Madrido vyriausybės atstatydintas dėl bandymo atskirti Kataloniją nuo Ispanijos, šiuo metus yra pasitraukęs į Briuselį. Sugrįžęs būtų iškart areštuotas.

C. Puigdemont'o sąrašo „Drauge už Kataloniją“ atstovas sakė, kad šis separatistų politikas antradienį vakare Briuselyje užsitikrino kairiųjų respublikonų partijos ERC paramą.

ERC atstovas taip pat patvirtino, kad buvo pasiektas toks susitarimas, ir pridūrė, kad C. Puigdemont'as pasiūlys galimybę vėliau šį mėnesį regiono parlamentui kalbėti per teletiltą arba paprašys kito partijos parlamentaro perskaityti kalbą, kurią kandidatai į regiono lyderius turi pasakyti prieš balsavimą.