Katalonų lyderis sulaikytas Vokietijoje
Vo­kie­ti­jos po­li­ci­ja sek­ma­die­nį su­lai­kė iš sa­vo ša­lies pa­si­trau­ku­sį bu­vu­sį Ka­ta­lo­ni­jos pre­zi­den­tą Car­le­są Puig­de­mont'ą, kir­tu­sį sie­ną au­to­mo­bi­liu iš Da­ni­jos, po to, kai Is­pa­ni­jos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pa­ža­dė­jo teis­ti 13 pa­grin­di­nių se­pa­ra­tis­tų už Ka­ta­lo­ni­jos mė­gi­ni­mą at­sis­kir­ti.

C. Puigdemont'as „buvo areštuotas 11 val. 19 min, Šlėzvigo– Holšteino greitkelių policijos pajėgų“, sakė naujienų agentūrai AFP vokiečių policijos atstovas, dar pridūręs, kad remtasi išduotu europiniu arešto orderiu.

„Jis dabar yra policijos areštinėje“, – sakė atstovas.

C. Puigdemont'as suimtas praėjus vos dviem dienoms po to, kai Ispanijos teismas pažadėjo už „maištą“ teisti 13 Katalonijos lyderių, įskaitant ir C. Puigdemont'ą ir jo nominuotą įpėdinį Jordi Turullį. Jeigu jie bus pripažinti kaltais, jiems grės kalėjimas iki 30 metų.

Penktadienį išduodamas tarptautinį arešto orderį C. Puigdemont'ui teisėjas Pablo Llarena (Pablas Ljarena) apkaltino nuverstąjį katalonų lyderį pernai spalį organizavus nepriklausomybės referendumą, nepaisant Madrido draudimo ir „didelės smurtingų incidentų grėsmės“.

C. Puigdemont'as ir keturi jo pavaduotojai pabėgo į Belgiją po to, kai spalį Katalonija paskelbė nepriklausomybę, dėl kurios Ispanija buvo įstumta į krizę.

Vėliau Ispanijos centrinė valdžia įvedė tiesioginį regiono valdymą. Nors per gruodį surengtus regioninius rinkimus už Katalonijos nepriklausomybę pasisakančios partijos laimėjo daugumą, joms iki šiol nepavyko suformuoti vyriausybės, nes dauguma lyderių yra arba užsienyje, arba kalėjime.

Pats C. Puigdemont'as, būdamas Belgijoje, kovo pradžioje pareiškė atsisakantis ketinimo vėl tapti regiono prezidentu, nors pats dalyvavo gruodžio mėnesio rinkimuose.

Pakeliui į Belgiją

C. Puigdemont'as ketvirtadienį lankėsi Suomijoje, tačiau išvyko iš šalies, kad vietos policija jo nesuimtų. Vėliau jo C. Puigdemont'o partijos atstovė Anna Grabalosa patvirtino arešto Vokietijoje faktą ir pranešė: „Tai įvyko, kai jis kirto Danijos ir Vokietijos sieną. Su juo buvo elgiamasi deramai ir jo advokatai yra vietoje. Tai yra viskas, ką galiu pasakyti“.

C. Puigdemont'o advokatas Jaume Alonso Cuevillasas tviteryje pranešė, kad C. Puigdemont'as buvo Vokietijos policijos suimtas, kai grįžo į Belgiją. „Jis vyko į Belgija, kad atsiduotų, kaip visada, Belgijos teismų valiai“, – sakė advokatas.

Tuo tarpu po Ispanijos teismo praėjusią savaitę priimto sprendimo teisti grupę separatistų Katalonijos parlamentas buvo įstumtas į dar sudėtingesnę padėtį, nes pagrindinis kandidatas į prezidento postą J. Turullis taip pat buvo suimtas. Taigi parlamentas jau trečią kartą negali nominuoti naujo prezidento.

Jeigu naujas prezidentas nebus išrinktas iki gegužės 22 d., Katalonijoje teks rengti naujus rinkimus.