Katalonijos prezidento išdavimui Ispanijai – vienas žingsnis
Vo­kie­ti­jos pro­ku­ro­rai an­tra­die­nį nu­ro­dė pa­pra­šę teis­mo lei­di­mo iš­duo­ti Is­pa­ni­jai pra­ei­tą mė­ne­sį ša­ly­je su­lai­ky­tą at­sta­ty­din­tą Ka­ta­lo­ni­jos re­gio­no pre­zi­den­tą Car­le­są Puig­de­mont'ą, ku­rį Mad­ri­das kal­ti­na maiš­tu.

„Šlėzvigo-Holšteino žemės prokuratūra pateikė aukštesniajam žemės teismui prašymą išduoti ekstradicijos orderį buvusiam Katalonijos regiono prezidentui Carlesui Puigdemont'ui“, – sakoma prokuratūros pranešime.

Tyrėjai pažymėjo, kad išnagrinėję Ispanijos išduotą Europos arešto orderį padarė išvadą, kad prašymas išduoti sulaikytą katalonų politiką yra pagrįstas, rašo dienraštis „Bild“.