Katalonijoje nepriklausomybės siekiantys protestuotojai susirėmė su policija
Už Ka­ta­lo­ni­jos ne­prik­lau­so­my­bę pa­si­sa­kan­tys pro­tes­tuo­to­jai su­ren­gė strei­ką prieš pra­si­dė­ju­sį 12 se­pa­ra­tis­tų ly­de­rių teis­mo pro­ce­są. Pro­tes­to me­tu šia­me Is­pa­ni­jos šiau­rės ry­ti­nia­me re­gio­ne strei­kuo­to­jai užb­lo­ka­vo dau­gy­bę ke­lių bei ge­le­žin­ke­lių li­ni­jų, ne­iš­veng­ta su­si­rė­mi­mų su po­li­ci­ja.

Regiono policija pranešė, kad pareigūnai, susidūrę su pasipriešinimu mėginant išvaikyti eismą blokavusias protestuotojų grupes, suėmė keturis asmenis.

Tuo metu vietos greitosios pagalbos tarnyba informavo, jog teikiama pagalba 22 nesunkiai sužeistiems žmonėms.

Pasak policijos, per susirėmimus taip pat buvo sužeisti 12 pareigūnų. Protestuotojai svaidė akmenis į policijos rikiuotes ir padeginėjo padangas kai kuriuose greitkeliuose.

Regiono kelių direkcija paskelbė, kad buvo sutrikdytas eismas pagrindinėse Barselonos magistralėse, taip pat kai kuriuos svarbius greitkelius ir geležinkelius kitose Katalonijos dalyse.

Visuotinį streiką organizavo nedidelės profesinės sąjungos ir studentai. Oficialiai jie reikalavo pagerinti socialinę politiką, pavyzdžiui, sumažinti darbo savaitės trukmę iki 35 valandų.

Vis dėlto protestuotojai mojavo separatistinėmis vėliavomis ir skandavo šūkius, reikalaudami paleisti 12 separatistų lyderių, šiuo metu teisiamų Madride įsikūrusiame Ispanijos Aukščiausiajame Teisme.

Pagrindinės Katalonijos profsąjungos neišreiškė pritarimo streikui, kuris, regis, turėjo mažą poveikį regiono verslui.

Barselonoje nepriklausomybės siekiantys studentai vidurdienį organizavo eiseną, kurioje, kaip suskaičiavo miesto policija, dalyvavo apie 13 tūkst. žmonių.

Tuo metu nepriklausomybės šalininkų asociacija ANC, besivadovaujanti šūkiu „apsisprendimo teisė nėra nusikaltimas“, vėliau ketvirtadienį ketina surengti atskiras eitynes.

Ispanijos vyriausybė teigia, kad šalies konstitucija draudžia regionams atsiskirti savo nuožiūra.

Bylos 12 separatistų, suimtų už vaidmenį nesėkmingai mėginus atsiskirti nuo Ispanijos 2017 metais, nagrinėjamos jau antrą savaitę.

Ketvirtadienį parodymus turi duoti buvęs katalonų vyriausybės narys Santi Vila, buvęs ANC pirmininkas Jordi Sanchezas ir jo kolega aktyvistas Jordi Cuixartas.

Prognozuojama, teismo procesas vyks mažiausiai tris mėnesius.

Rinkimų rezultatai ir apklausos rodo, kad maždaug pusė Katalonijos 7,5 mln. gyventojų norėtų atsiskirti nuo Ispanijos, o kita pusė – nepritaria regiono nepriklausomybei.