Kašmyras vis dar pavojingiausia vieta pasaulyje?
In­di­jos ants­kry­dis Pa­kis­ta­no te­ri­to­ri­jo­je ir pa­sta­ro­jo at­sa­ko­mie­ji veiks­mai pri­me­na, kad Kaš­my­rą da­li­jan­ti pa­liau­bų, ar­ba kon­tro­lės, li­ni­ja, ci­tuo­jant JAV pre­zi­den­to Bil­lo Clin­to­no žo­džius, yra „pa­ti pa­vo­jin­giau­sia vie­ta pa­sau­ly­je“. Nors ais­tros jau rims­ta, ne­va­lia at­mes­ti ti­ki­my­bės, jog nau­jau­sias smur­to pro­trū­kis ga­li iš­aug­ti į rim­tą konf­ron­ta­ci­ją tarp dvie­jų bran­duo­li­nių kai­my­nių, ku­rios nuo 1947 me­tų, kai at­ga­vo ne­prik­lau­so­my­bę nuo Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, ka­ria­vo net tris kar­tus, du­syk iš jų – dėl Kaš­my­ro.

Kaip rašo „The Washinton Post“, antradienį skaitydami Indijos žiniasklaidą būtumėte sužinoję, kad šalies oro pajėgų lėktuvai įskrido į Pakistano oro erdvę, atakavo „teroristų stovyklą“ ir nužudė kelis šimtus kovotojų. Tačiau jei apie tą patį incidentą būtumėte domėjęsi Pakistane, būtumėte gavę informacijos, jog Indijos karo lėktuvai surengė ataką negyvenamoje vietovėje, todėl nenukentėjo nė vienas žmogus.

Nors įvykio versijos skirtingos, Indijos antskrydis buvo pirmas nuo 1971 metų karo, kai ši šalis pažeidė Pakistano oro erdvę. Konfliktas neblėso ir trečiadienį. Pakistanas paskelbė savo oro erdvėje numušęs du Indijos lėktuvus ir sučiupęs vieną pilotą. Indija patvirtino netekusi vieno orlaivio, bet sakė numušusi ir vieną Pakistano naikintuvą.

Pakistano premjeras Imranas Khanas paragino surengti derybas su Indija įtampai nuslopinti ir perspėjo dėl potencialiai katastrofiškų pasekmių, jei viršaus nepaims „sveikesnis protas“. „Ar galime sau leisti kokias nors klaidas, kai ir jūs, ir mes turime tokių ginklų?“ – per televiziją pareiškė I. Khanas.

Atsakas į teroro ataką

Indijos antskrydį išprovokavo vasario 14 dieną surengta teroro ataka, per kurią žuvo 40 Indijos sukarintų pajėgų narių. Tai buvo daugiausia per pastaruosius tris dešimtmečius aukų pareikalavęs mirtininko išpuolis neramumų kamuojame Kašmyro regione. Atsakomybę už jį prisiėmė „Jaish-e-Mohammed“ (JeM), Pakistane įsikūrusi ekstremistinė grupuotė. Jungtinių Valstijų teroristine paskelbta JeM gana laisvai veikia Pakistano teritorijoje. Net manoma, kad ji gauna paramą iš kai kurių šalies kariuomenės sluoksnių.

Deliui ši ataka tebuvo dar vienas Pakistanui įprasto elgesio atvejis, kai Islamabado žvalgybos pajėgų išugdytos karinės grupuotės vykdo mirtinus išpuolius visoje Indijos teritorijoje. O štai Pakistanas į gerokai didesnę kaimynę žvelgia kaip į Kašmyro okupantę, kuri taip pat siekia kenkti jo stabilumui. Pakistanas neigia remiantis terorizmą, bet neslepia politiškai ir moraliai palaikantis Kašmyro „laisvės kovotojus“.

Įsišaknijęs konfliktas

Daug žmonių Indijos administruojamoje Kašmyro dalyje nėra patenkinti jos valdymu, tad norėtų būti arba nepriklausomi, arba jungtis prie Pakistano.

Branduoliniais ginklais apsiginklavusios kaimynės konfrontuoja seniai. Pagrindinis konflikto šaltinis yra Kašmyras, į kurį pretenzijas reiškia abi valstybės, nors kontroliuoja tik po dalį jo. Dėl šio regiono abi šalys pešasi nuo tų laikų, kai Indija atgavo nepriklausomybę iš Jungtinės Karalystės ir kai po Britų Indijos padalijimo buvo įkurtas Pakistanas.

Pagal Britų Indijos padalijimo planą Kašmyras turėjo teisę rinktis: likti nepriklausomas arba jungtis prie Indijos ar Pakistano. Vietinis maharadža Hari Singhas pasirinko Indiją, dėl to 1947-aisiais kilo karas. Jis truko dvejus metus.

Kitas karas dėl Kašmyro įsiliepsnojo 1965-aisiais. Dar po šešerių metų Indija ir Pakistanas vėl surėmė jėgas, tik šįkart ne dėl Kašmyro, o dėl Rytų Pakistano, kuris atsiplėšė ir tapo Bangladešu.

1998 metais Indija ir Pakistanas išbandė branduolinius ginklus – taip šalys drastiškai pakeitė situaciją Pietų Azijoje. Gana greitai valstybių vadovai pabandė taikytis, bet padėtis netrukus vėl paaštrėjo, kai kovotojai iš Pakistano kirto kontrolės liniją. Konfliktą nerimaudamas stebėjo visas pasaulis, nes nebuvo galima atmesti branduolinio karo galimybės. Tąkart karinius veiksmus padėjo nutraukti JAV prezidento B. Clintono gebėjimai derėtis.

Neramumai Indijos dalyje

Daug žmonių Indijos administruojamose Kašmyro teritorijose nėra patenkinti jos valdymu, tad norėtų būti arba nepriklausomi, arba jungtis prie Pakistano.

Indijos Džamu ir Kašmyro valstijoje per 60 proc. gyventojų išpažįsta islamą. Tai vienintelė Indijos valstija, kurioje musulmonai sudaro daugumą.

1987 metais Indijos Kašmyre vyko rinkimai, tačiau regiono musulmonai tvirtino, kad jų rezultatai buvo suklastoti. Po dvejų metų Indijos Kašmyre kilo ginkluotas sukilimas. Nuo tada neramumai regione tai paaštrėdavo, tai nurimdavo. Žmogaus teisių organizacijų duomenimis, regione jau žuvo per 70 tūkst. žmonių. Situaciją blogina didžiulis nedarbo lygis ir brutalus saugumo pajėgų elgesys su sukilėliais bei protestuojančiais asmenimis.

Naujas neramumų etapas prasidėjo 2016 metų liepą, kai per susišaudymą su Indijos saugumo pajėgomis žuvo Kašmyro separatistų kovotojų vadas Burhanas Wani. Jo mirtis sukėlė masinius protestus. B. Wani laidotuvėse dalyvavo tūkstančiai žmonių. Po jų kelias dienas vyko susirėmimai su Indijos pajėgomis. Tąkart žuvo per 30 civilių gyventojų, dar daugiau buvo sužeista. Nuo tada neramumai regione taip ir nenuslūgo.

2018 metų birželį Indijos premjero Narendros Modi partija „Bharatiya Janata“ pasitraukė iš koalicinės vyriausybės, kuriai vadovavo Liaudies demokratų partija. Dabar valstija yra tiesiogiai valdoma iš Delio, o tai dar labiau kursto vietinių pyktį.

Vien 2018 metais regione žuvo per 500 žmonių – civilių gyventojų, saugumo pajėgų karių ir separatistų. Tai didžiausias aukų skaičius per pastaruosius 10 metų.

Bandymai susitaikyti

Indija ir Pakistanas ne sykį mėgino rasti taikų sprendimą dėl Kašmyro. 2003-iaisiais, po ilgus metus trukusio kruvino konflikto prie Kašmyrą dalijančios kontrolės linijos, abi šalys sutarė dėl paliaubų.

Kiek vėliau Pakistanas pažadėjo liautis finansiškai remti sukilėlius Indijos valdomoje dalyje, o pastaroji pasiūlė jiems amnestiją, jei atsisakys smurto.

2014 metais nauja Indijos vyriausybė nusprendė imtis griežtesnės politikos Pakistano atžvilgiu, bet kartu rodė ir susidomėjimą rengti taikos derybas. Tuometis Pakistano premjeras Nawazas Sharifas net dalyvavo naujojo Indijos ministro pirmininko N. Modi prisaikdinimo ceremonijoje Delyje.

Tačiau vos po metų Indija apkaltino Pakistane veikiančias grupuotes įvykdžius ataką oro pajėgų bazėje Pathankote, šiaurinėje Pandžabo valstijoje. N. Modi taip pat atšaukė 2017 metais planuotą vizitą į Pakistaną. Nuo tada jokio derybų tarp dviejų valstybių progreso nebuvo.