Kas trečias rusas nori emigruoti
Be­veik kas tre­čias 18–24 me­tų ru­sas no­ri iš­vyk­ti iš sa­vo ša­lies ir ap­si­gy­ven­ti už­sie­ny­je, ro­do pir­ma­die­nį pa­skelb­ti vie­šo­sios nuo­mo­nės ty­ri­mų ins­ti­tu­to VCIOM apk­lau­sos re­zul­ta­tai.

Iš visų apklaustų jaunų žmonių norą emigruoti išreiškė 31 procentas respondentų. Didžiausia dalis jų – 16 procentų – norėtų išvykti į Vokietiją.

Septyni procentai rinktųsi Jungtines Valstijas, o šeši – Ispaniją.

Rusija šiuo metu sulaukia didelio tarptautinio dėmesio, nes joje vyksta pasaulio futbolo čempionatas.

Tačiau per paskutinę prezidento Vladimiro Putino kadenciją gyvenimo kokybė šalyje smuko ir pastaraisiais metais Maskva yra vis labiau izoliuojama tarptautinėje arenoje.

Neigiamą poveikį šalies ekonomikai turėjo Vakarų sankcijos, įvestos dėl Ukrainos Krymo pusiasalio aneksijos.

Maskvos vaidmuo Sirijos pilietiniame kare taip pat padidino Rusijos ir Vakarų nesutarimus.

Tačiau rezultatas visose apklaustųjų amžiaus grupėse yra kiek geresnis – iš Rusijos išvykti kas dešimtas jos gyventojas, skelbia VCIOM.

Nuo 2011 metų šis skaičius svyravo tarp 10 ir 13 procentų.

Šioje prokremlišku laikomo instituto atliktoje apklausoje dalyvavo 2 tūkst. respondentų.

Pasak instituto vadovo Stepano Lvovo, gauti skaičiai daugiau rodo Rusijos jaunimo „augantį atvirumą išoriniam pasauliui“, o ne jų troškimą „pabėgti nuo siaubingos Rusijos realybės“.

Valstybinio statistikos instituto „Rosstat“ duomenimis, 2016 metais iš Rusijos emigravo daugiau nei 313 tūkst. rusų.