Karo padėtis dalyje Ukrainos įsigaliojo nuo lapkričio 26 dienos
Ukrai­nos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ta­ry­ba (SNBO) an­tra­die­nį pa­aiš­ki­no, kaip ir kur įsi­ga­lio­jo ka­ro pa­dė­tis, ku­rią pre­zi­den­to Pe­tro Po­ro­šen­kos siū­ly­mu pa­skel­bė Aukš­čiau­sio­ji Ra­da po įtam­pą smar­kiai pa­di­di­nu­sios konf­ron­ta­ci­jos tarp Ru­si­jos ir Ukrai­nos lai­vy­nų.

„Karinė padėtis Ukrainoje paskelbtas Vinycios, Luhansko, Mykolajivo, Sumų, Odesos, Charkovo, Černigovo, Donecko, Zaporožės ir Chersono srityse, taip pat Azovo-Kerčės akvatorijoje (ir galios) nuo lapkričio 26-osios 14 val. iki gruodžio 26-osios 14 valandos“, – sakoma SNBO antradienį išplatiname pranešime.

Tai yra atsakas į sekmadienį įvykusį incidentą, kai Rusijos pajėgos prie Krymo krantų apšaudė ir perėmė tris Ukrainos karinio laivyno laivus. Ši konfrontacija sukėlė pavojingiausią krizę tarp abiejų šalių per kelerius pastaruosius metus.

Tai buvo pirmasis rimtas susirėmimas jūroje nuo 2014 metų, kai Rusija okupavo ir aneksavo Krymo pusiasalį bei pradėjo remti ginkluotus separatistus Ukrainos rytuose.

Baiminamasi, kad šie įvykiai gali vesti į konflikto, nusinešusio jau daugiau kaip 10 tūkst. žmonių gyvybių, eskalavimą. Tarptautinė bendruomenė abi puses ragino elgtis santūriai.

Įvedus karo padėtį Ukrainos valdžia įgis galimybę skelbti dalinę mobilizaciją, griežčiau kontroliuoti žiniasklaidą ir riboti viešus susirinkimus susijusiose teritorijose.