Karo draskomoje Rytų Ukrainoje iš dalies atnaujintas mobilusis ryšys
Ka­ro dras­ko­mo­je Ry­tų Ukrai­no­je penk­ta­die­nį iš da­lies bu­vo at­kur­tas mo­bi­lu­sis ry­šys, ku­ris nu­trū­ko šiek tiek dau­giau kaip prieš sa­vai­tę, pra­ne­šė pa­sku­ti­nis di­de­lis Ukrai­nos ry­šio tie­kė­jas re­gio­ne.

Beveik du milijonai žmonių regione neteko mobiliojo ryšio, kai dėl kovų sausio 11 dieną buvo nutraukta „Vodafone Ukraine“ šviesolaidžio linija.

Tiekėjas siekė atnaujinti paslaugos tiekimą konflikto šalims pažadėjus užtikrinti bendrovės darbuotojų saugumą.

„Remonto darbai, siekiant atkurti ryšį, … baigti. Luhansko regione ryšio paslaugos teikiamos pilnai“, – pranešė „Vodafone Ukraine“.

Separatistų kontroliuojamose Donetsko regiono dalyse ryšio ir toliau nėra.

„Donetsko regione dėl mums nežinomų priežasčių ryšys neveikia. Gali būti, kad sugedo įranga arba nutrūko elektros tiekimas“, – pridūrė „Vodafone“.

Rusų remiamas operatorius „Pheonix“, kuris dabar yra vienintelis ryšio tiekėjas Donecke, tik šią savaitę pristatė paslaugą, kurios dėka tarptautiniais tarifais teoriškai galima skambinti į Kijevo valdomus regionus.