Karas tęsis, kol Ukrainoje išliks dabartinė valdžia, sako V. Putinas
Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas šeš­ta­die­nį par­eiš­kė, kad konf­lik­tas Ry­tų Ukrai­no­je ne­si­baigs, kol Ukrai­ną val­dys da­bar­ti­nė val­džia.

„Dabartinė Ukrainos valdžia nėra suinteresuota išspręsti konflikto, ypač taikiomis priemonėmis,“ – žurnalistams sakė V. Putinas, pasibaigus Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimui Argentinoje.

„Kol jie yra valdžioje, karas tęsis,“ – pridūrė Rusijos vadovas.