Karas atėjo ir į Afganistano sostinę
Ša­lia Af­ga­nis­ta­no sos­ti­nės dip­lo­ma­ti­nio ra­jo­no an­tra­die­nį anks­ti ry­te nu­kri­to ma­žiau­siai de­vy­nios ra­ke­tos, o par­ei­gū­nai pra­ne­šė, kad Ka­bu­lo se­na­mies­ty­je ki­lo sau­gu­mo pa­jė­gų ir ko­vo­to­jų su­si­rė­mi­mai. Nau­jie­nų agen­tū­ros AFP žur­na­lis­tas pra­ne­šė, kad virš Re­ka Cha­nos ra­jo­no ra­tus su­ka sraig­tas­par­niai, o virš Ig Ga­ho me­če­tės ma­to­mi dū­mai. Ša­lia ne­to­lie­se esan­čio Ka­bu­lo sta­dio­no su­telk­tos gau­sios sau­gu­mo pa­jė­gos.

Kol kas neaišku, kas atsakingas už raketų ataką, surengtą kelios dienos po to, kai Afganistano prezidentas Ashrafas Ghani pasiūlė Talibanui trijų mėnesių paliaubas.

„Šįryt grupė teroristų užėmė pastatą Reka Chanoje ir paleido kelias raketas Kabulo kryptimi“, – AFP sakė Vidaus reikalų ministerijos atstovas spaudai Najibas Danishas.

„Buvo sužeisti du žmonės. Saugumo pajėgos grumiasi su teroristais“, – pridūrė jis.

Kabulo policijos atstovas Hashmatas Stanikzai patvirtino, kad šalia mečetės vyksta susirėmimai, tačiau duomenų apie aukas neturėjo.

„Policija apsupo ir atitvėrė rajoną“, – sakė jis.

A. Ghani apie pastarąjį vyriausybės siūlymą skelbti trijų mėnesių paliaubas pranešė sekmadienį vėlai vakare, savo kreipimesi Nepriklausomybės dienos proga.

Prezidentas sakė, kad saugumo pajėgos nuo pirmadienio laikysis paliaubų, tačiau tik tokiu atveju, jei kovotojai taip pat nutrauks ugnį.

Jungtinės Valstijos ir NATO sveikino paliaubas, tačiau Talibanas kol kas nepateikė savo reakcijos.

Siūlymas skelbti paliaubas buvo pateiktas po itin kruvinos savaitės, per kurią Talibano kovotojai šturmavo Afganistano pietrytinės Gazni provincijos sostinę ir suintensyvino kovą su saugumo pajėgomis visoje šalyje. Manoma, kad per šiuos susirėmimus žuvo šimtai žmonių.