Kandidatui virš galvos susitvenkė abejonių debesys
Po­li­ti­kos nau­jo­ko Giu­sep­pe Con­te pa­sky­ri­mas Ita­li­jos po­pu­lis­ti­nės vy­riau­sy­bės va­do­vu bu­vo pa­ki­bęs ant plau­ko ne­ti­kė­tai pra­dė­jus aiš­kė­ti, kad jis ga­lė­jo su­klas­to­ti sa­vo aka­de­mi­nę biog­ra­fi­ją.

Profesinio gyvenimo aprašyme teisės profesorius teigia, jog juridinį išsilavinimą tobulino Niujorko universitete, tačiau nėra jokių įrašų, kad jis ten būtų studijavęs.

„Penkių žvaigždučių“ judėjimo lyderis Luigi Di Maio ir antiimigracinės „Lygos“ vadovas Matteo Salvini nuo pat kovo 4-ąją vykusių rinkimų tarėsi dėl bendros programos, kad galėtų sudaryti vyriausybę. Prieš kelias dienas abi populistinės partijos sutarė dėl kompromisinio neutralaus kandidato į premjerus – juo pasirinktas G. Conte. Tačiau šis asmuo, matyt, netenkino prezidento Sergio Mattarellos, nes jis delsė pritarti kandidatūrai. Prezidentas pareiškė turįs abejonių ir dėl L. Di Maio bei M. Salvini į finansų ministrus siūlomo 82 metų euroskeptiko Paolo Savonos.

Pagunda pagražinti biografiją

Niujorko universitetas pranešė neturįs jokių įrašų, kad G. Conte būtų lankęs šį universitetą kaip studentas arba dirbęs jame kaip dėstytojas, nors pats teisininkas nurodo ten po mėnesį kas vasarą tobulinęsis nuo 2008 iki 2012 metų.

G. Conte pateikiama profesinė biografija išties įspūdinga. Florencijoje gyvenantis profesorius tvirtina, kad mokėsi ir Jeilio universitete Niu Heivene, ir Pitsburgo universitete (JAV), taip pat Sorbonoje Paryžiuje bei Kembridže Jungtinėje Karalystėje. Kembridžo universitetas kol kas irgi negali to nei patvirtinti, nei paneigti, nes neranda jokių italo pėdsakų šioje mokslo įstaigoje.

G. Conte taip pat nurodo sėmęsis teisės žinių Vienos tarptautiniame kultūros institute. Institucijos pavadinimas jo gyvenimo aprašyme parašytas klaidingai, iš tikrųjų tai yra kalbų mokykla, nesiūlanti jokių teisės kursų.

Italijoje gyvenimo aprašymas laikomas galimybe išvardyti kiekvieną laimėjimą, net patį menkiausią, o tai dažnai veda į biografijos pagražinimą.

Oficiali G. Conte biografija – 12 puslapių, kaip šaiposi komentatoriai, kone daktaro minidisertacija. Tačiau tiesa yra ta, kad Italijoje gyvenimo aprašymas laikomas galimybe išvardyti kiekvieną laimėjimą, net patį menkiausią, o tai dažnai veda į biografijos pagražinimą. Žmogus tvirtina baigęs universitetą, nors lankė jame tik vasaros kursus. Verslininkai sako susiduriantys su tuo taip dažnai, kad nė nebekreipia dėmesio. Tai jau tapo socialine norma.

Partija gina profesorių

G. Conte neturi jokios valdymo patirties, tad jo patikimumas remiasi vien akademiniais laimėjimas. Dėl šios priežasties juos ir imta taip atidžiai nagrinėti. Maža to, „Penkių žvaigždučių“ judėjimas skelbė, kad skaidrumas ir sąžiningumas yra didžiausi šios partijos prioritetai. Partija stojo ginti profesorių ir kritikavo užsienio bei Italijos spaudą peršant mintį, esą G. Conte meluoja apie savo akademinius kredencialus, kurių iš tiesų niekada nepriskyrė sau. „Penkių žvaigždučių“ judėjimo pareiškime sakoma, kad G. Conte „aiškiai parašė, jog tik tobulinosi Niujorko universitete, jis neminėjo konkretaus kurso ir neteigė gavęs laipsnį“. Savo pareiškimą partija baigia žodžiais, kad visa tai „šimtąjį kartą patvirtina, kaip jie bijo šios pokyčių vyriausybės“.

Mokslo pasiekimai – ne vienintelis skandalas, susijęs su G. Conte. Pradėjus išsamiau domėtis kandidatu paaiškėjo jo vaidmuo byloje, susijusioje su dabar diskredituotu gydymo būdu, kurį išrado Davide Vannoni. Buvęs profesorius, taikęs nepatvirtintus gydymo būdus kamieninėmis ląstelėmis, 2015-aisiais nuteistas už sukčiavimą. 2013 metais G. Conte atstovavo sergančio vaiko tėvams, siekusiems, kad jų dukra gautų tokį gydymą. Jis laimėjo bylą, mergaitė buvo gydoma D. Vannoni metodu ir 2017 metais mirė. Italijos vyriausybė, nepaisydama intensyvaus aktyvistų, tarp kurių buvo ir „Penkių žvaigždučių“ judėjimo įkūrėjas komikas Beppe Grillo, spaudimo, 2014-aisiais uždraudė tokius gydymo metodus.

Italijos politinėje padangėje tvyrojo didelis klaustukas, ar šie su G. Conte susiję prieštaringi atvejai dar leis jam tapti naujuoju Italijos premjeru, ar nepakiš kojos L. Di Maio.