Kamerūne separatistai pagrobė 79 mokinius
Ne­ra­mia­me Ka­me­rū­no (Vi­du­rio Af­ri­ko­je) ang­la­kal­bių re­gio­ne gink­luo­ti se­pa­ra­tis­tai pa­gro­bė ke­lias de­šim­tis vie­nos pres­bi­te­ri­jo­nų mo­kyk­los mo­ki­nių ir tris dar­buo­to­jus.

11–17 metų moksleiviai, darbuotojai ir mokyklos direktorius buvo pagrobti sekmadienio vakarą Šiaurės Vakarų regiono sostinėje Bamendoje. „79 mūsų vaikus ir tris darbuotojus pagrobė teroristai, – nurodė regiono vadovas Debenas Tchoffo. – Paprašėme mūsų kariuomenės padaryti viską, kad sugrąžintų juos gyvus.“

Su nusikaltimu siejama grupė vyrų, pasivadinusių „Ambos vaikinais“. Ši grupė socialiniuose tinkluose paskelbė vaizdo įrašą, kuriame galimai matyti pagrobti mokiniai. Įraše pagrobėjais prisistatę vyrai privertė kelis berniukus pasakyti savo ir savo tėvų vardus. Vaikai taip pat sakė, jog juos vėlai sekmadienį pagrobė ginkluoti vyrai. Anot moksleivių, jie nežino, kur yra išvežti.

Vyrai pareiškė, kad paleis mokinius tik tada, kai bus pasiektas jų tikslas – Kamerūno anglakalbiuose Šiaurės Vakarų ir Pietvakarių regionuose įkurta nauja valstybė Ambazonija. „Paleisime jus tik užsibaigus kovai. Dabar mokyklą lankysit čia“, – sakė vyrai. Vaizdo įrašo autentiškumo nepavyko patikrinti nepriklausomiems šaltiniams, bet tėvai socialiniuose tinkluose skelbė atpažinę savo vaikus.

Susirėmimai tarp karių ir sukilėlių suintensyvėjo, vyriausybei numalšinus taikias demonstracijas, kurias rengė anglakalbiai mokytojai ir teisininkai, protestuodami prieš numanomą Kamerūno prancūzakalbių daugumos diskriminaciją jų atžvilgiu. Per praėjusius metus buvo nužudyta šimtai žmonių.

Atskirą valstybę siekiantys įkurti separatistai žada destabilizuoti regionus ir puldinėja jiems nepritariančius piliečius, įskaitant mokytojus, nepaklūstančius nurodymams laikyti mokyklas uždarytas.

Nors pagrobimų būta ir kitose mokyklose, sekmadienį į nelaisvę paimta mokinių grupė yra didžiausia iš vienu kartu pagrobtų Kamerūno anglakalbių regionuose. Be to, separatistai šiame regione yra padegę mažiausiai 100 mokymo įstaigų. Taip pat jie išvarė mokinius ir mokytojus iš pastatų, o šiuos vėliau pavertė kovotojų mokymo stovyklomis.