Kalifornijos policija į juodaodžio automobilį paleido 30 kulkų
Ka­li­for­ni­jos vals­ti­jo­je ba­lan­džio pra­džio­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je prie pre­ky­bos cen­tro „Wal­mart“ po­li­ci­nin­kai nu­šo­vė af­ri­kie­čių kil­mės ame­ri­kie­tį, tri­jų vai­kų tė­vą, į ku­rio ma­ši­ną bu­vo pa­leis­tos trys de­šim­tys šū­vių, an­tra­die­nį pra­ne­šė par­ei­gū­nai ir žu­vu­sio­jo ad­vo­ka­tas.

26 metų Diante Yarberas žuvo balandžio 4 dieną Barstou, kuris yra maždaug dvi valandos kelio į rytus nuo Los Andželo. Neginkluotas vyras buvo nušautas, kai statė savo automobilį, sakė jo advokatas Lee Merrittas.

Incidento metu automobilyje buvo keturi žmonės, tarp jų 26 metų Mariana Tafoya, kuri buvo sužeista ir šiuo metu gydoma ligoninėje, sakė advokatas.

Pasak L. Merritto, policininkai paleido iš viso 30 šūvių, iš kurių 24 pataikė į D. Yarberą.

Advokatas planuoja šią savaitę pateikti skundą dėl policijos galiojimų viršijimo.

Policija nurodė, kad pareigūnai reagavo į pranešimus apie „įtartiną transporto priemonę“.

„Įtariamasis/vairuotojas ėmė važiuoti atbuline eiga ir rėžėsi į policijos mašiną. Tada tas automobilis pajudėjo pirmyn link pareigūnų, po to – atbuline eiga link pareigūnų, ir rėžėsi į kitą patrulių mašiną“, – rašoma policijos pranešime.

„Tada pareigūnai ėmė šaudyti“, – priduriama jame.

L. Merrittas sakė, kad incidento vietoje buvo trys policijos automobiliai.

Kiti du žmonės, buvę D. Yarbero mašinoje, įvykio vietoje buvo areštuoti, tačiau vėliau paleisti. Vienas jų incidento metu buvo nesunkiai sužeistas, taip pat nesunkiai nukentėjo vienas policijos pareigūnas.

San Bernardino apygardos šerifo biuras informavo, kad policininkai palaikė D. Yarberą automobilių vagimi. L. Merrittas tvirtina, kad ta mašina – juodos spalvos „Ford Mustang“ – priklausė D. Yarbero pusbroliui.

„Dėl institucijų rasimo, paskatinusio dviejų juodaodžių areštą @Starbucks kavinėje, #DianteYarber buvo nušautas prie @Walmart prekybos centro už tai, kad įtartinai atrodė. Į automobilį su žmonėmis, nekėlusiais jokios grėsmės, buvo paleista daugiau nei 30 šūvių!“ – parašė advokatas socialiniame tinkle „Twitter“.

Visgi L. Merrittas nurodė, kad skundas, kurį jis ketina pateikti, nebus susijęs su rasizmu.

„Walmart“ į prašymus pateikti komentarą neatsakė. Kol vyksta tyrimas, tinklo parduotuvė Barstou mieste liks uždaryta.