Kalifornijoje – masinės šaudynės
Ma­žiau­siai 10 žmo­nių bu­vo pa­šau­ti per ma­si­nes šau­dy­nes Ka­li­for­ni­jo­je, San Ber­nar­di­no mies­te, pra­ne­ša „The In­de­pen­dent“.

Televizijos NBC pranešime sakoma, kad nukentėjusieji išvežti į tris artimiausias ligonines. Kai kurių jų būklė kritinė.

NBC nurodė, kad incidentas įvyko viename daugiabutyje.

Policija nurodė kol kas neturinti informacijos apie įtariamąjį ir jo veiksmų motyvus.