Kalėdinės dovanos gali vėluoti: “Amazon“ darbuotojai Vokietijoje pradėjo streiką
Dvie­jų JAV elek­tro­ni­nės pre­ky­bos mil­ži­nės „A­ma­zon“ pa­skirs­ty­mo cen­trų Vo­kie­ti­jo­je dar­buo­to­jai pir­ma­die­nį pra­dė­jo strei­ką dėl ge­res­nių dar­bo są­ly­gų, to­dėl bai­mi­na­ma­si, kad Ka­lė­dų už­sa­ky­mai ga­li vė­luo­ti.

Vokietijos naujienų agentūra DPA pranešė, kad streiką paskelbė rytiniame Leipcigo ir vakariniame Vernės miestuose veikiančių bendrovės padalinių darbuotojai.

Darbuotojų profsąjunga „Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft“, dar vadinama „ver.di“, pareiškė, kad „Amazon“ darbuotojai gauna mažesnį darbo užmokestį nei kiti mažmeninės prekybos ir užsakymų pristatymo sektorių darbuotojai Vokietijoje.

Anksčiau „Amazon“ yra sakiusi, kad jos darbuotojai gauna didelius atlyginimus, palyginus su padėtimi kitose šio sektoriaus įmonėse.

Pirmadienį gauti bendrovės komentarų kol kas nepavyko.