Kairo traukinių stotyje susidūrė traukinai, žuvusiųjų skaičius auga
Kai­ro pa­grin­di­nė­je trau­ki­nių sto­ty­je ma­žiau­siai 25 žmo­nės žu­vo per trau­ki­nio ava­ri­ją ir gais­rą  ir dar de­šim­tys bu­vo su­žeis­ti, pra­ne­šė šal­ti­niai Egip­to sau­gu­mo ir me­di­ci­nos tar­ny­bo­se.

Egipte kelios valandos po 25 žmonių gyvybių pareikalavusios traukinio avarijos Kairo pagrindinėje stotyje, atsistatydino transporto ministras, trečiadienį paskelbė vyriausybė.

„Transporto ministras Hishamas Arafatas pateikė atsistatydinimo raštą... ir ministras pirmininkas jį patvirtino“, – sakoma ministrų kabineto pareiškime.

Pasak šaltinių, per incidentą Ramzio stotyje sužeista apie 40 žmonių.

Šiuos skaičius patvirtino Egipto valstybinė televizija.

Pasak šaltinių, gaisras įsiplieskė vienam traukiniui įsirėžus į plieninį užtvarą.

Nuotraukose matyti iš stoties kylantys tiršti juodi dūmai ir ugniagesiai, vandens čiurkšlėmis laistantys ugnies nuniokotą sudužusį traukinį.

Filmuotoje medžiagoje tai pat matyti liepsnojantis traukinys ir gretima platforma, taip pat žmonės, skubantys gelbėti nukentėjusius.

Į nelaimės vietą pasiųsta greitosios pagalbos automobilių ir gelbėtojų komandų, sakė medicinos šaltiniai.

„Bet kuris asmuo, pripažintas kaltu dėl aplaidumo, bus patrauktas atsakomybėn, ir (bausmė) bus griežta“, – sakė į įvykio vietą atvykęs premjeras Mostafa Madbouli.

Egiptiečiai jau seniai skundžiasi, kad vyriausybė nesugeba spręsti įsisenėjusių susisiekimo problemų šalyje, kurios keliai ir geležinkeliai yra prastai prižiūrimi.

Kaip rodo oficiali statistika, 2017 metais Egipte užregistruota 1 793 traukinių avarijos.