Kaip suvaldyti Kremliaus „Naktinius vilkus“ NATO viduje?
Šią va­sa­rą po ne­kal­ta bai­ke­rių klu­bo prie­dan­ga Slo­va­ki­jo­je bu­vo įre­gis­truo­ta ­su­ka­rin­ta or­ga­ni­za­ci­ja „Nak­ti­niai vil­kai“. Kaip NA­TO blo­kui pri­klau­san­čio­je ­vals­ty­bė­je ga­li bū­ti įre­gis­truo­ta Krem­liui ar­ti­ma gru­puo­tė – do­mi­si fo­reig­naf­fair.com. 

Pamėgta Maskvos strategija

2014 m. Rusijos invazija į Krymą sukrėtė Europą. Tuo laikotarpiu buvo juntamas susirūpinimas, kad Rusijos agresija gali plisti, todėl sutartinai imta didinti išlaidas gynybai, strateguoti galimus karinius veiksmus. Tačiau šią vasarą Maskvos hibridinis karas prieš Vakarus pasisuko netikėta linkme: po nekalta baikerių klubo priedanga buvo įkurta prorusiška sukarinta organizacija. Pastaroji įregistruota Slovakijoje, valandos kelio atstumu nuo Bratislavos. Slovakija – NATO bloko narė nuo 2004 m.

Tokių sukarintų grupių apstu centrinės Europos valstybėse. Jos skirtos įnešti sumaištį NATO ir paralyžiuoti aljanso veiklą.

Šių metų liepą Slovakijos žiniasklaida pranešė, kad „Naktinių vilkų“ vardu pavadintas nacionalistinis rusų baikerių klubas įkūrė oficialią operacijų bazę Dolna Krupa miestelyje. Klubo įkūrėjas – Jozefas Hambalekas, verslininkas, turintis glaudžių ryšių su dešiniuoju Slovakijos sukarintų grupuočių sparnu.

Žinia tikriausiai būtų likusi nepastebėta, jeigu ne vietinėje spaudoje pasirodžiusi informacija, kad bazėje esama ne tik motociklų, bet ir tankų bei šarvuotosios technikos. Pastarąją Jozefas Hambalekas esą pasiskolino iš Slovakijos karo istorijos muziejaus. Dėl šių veiksmų muziejaus direktorius buvo nušalintas nuo pareigų. Karinė technika surinkta ir grąžinta Slovakijos Gynybos ministerijai.

Šis epizodas sukėlė nemenką šurmulį. Mat „Naktiniai vilkai“ yra žinomi ir kitu – „Putino angelų“ – vardu, dėl glaudžių ryšių su Kremliumi ir pačiu Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Todėl baikerių klubo bazės įkūrimas NATO šalyje laikomas tęstiniu Maskvos strategijos veiksmu. Per pastaruosius metus tokių pavyzdžių būta ir daugiau: slaptos karinės grupės Sirijoje, sukarinti vietos daliniai Ukrainoje, „žalieji žmogeliukai“ Kryme. Tokių sukarintų grupių apstu centrinės Europos valstybėse. Jos skirtos įnešti sumaištį NATO ir paralyžiuoti aljanso veiklą. Visa tai atskleidžia Rusijos interesus užsienio valstybėse. Tačiau kartu besilaikydama aktyvios neigimo taktikos Rusija užkerta kelią Vakarams imtis atsakomųjų veiksmų.

„Naktiniai vilkai“ Europoje

„Naktiniai vilkai“ susikūrė 1980 m. Rusijoje kaip nepriklausomas kontrkultūrinis baikerių klubas. Nepaisant to, kad šiandien „Naktiniai vilkai“ save vadina nepriklausomu privačiu klubu, ši organizacija pamažu perėmė Kremliui artimas nacionalsocialistines idėjas.

Europoje „Naktinių vilkų“ būstinė vadinama „Wolf Holdings“ ir yra įsteigta kaip nepriklausomas klubo dalinys. Šios organizacijos pagrindinis interesas – plėsti Rusijos įtaką Europoje. Būstinei priklauso įvairūs naktiniai klubai, viešbučiai, motociklininkų centrai. Jai priklausančiose organizacijose vyksta įvairūs mokymai, įskaitant ir profesionalius karinius apmokymus, skirtus tiek civiliams, tiek ir kariškiams. Tokie mokymai vyksta Vokietijoje, Vengrijoje, Italijoje, Serbijoje bei Šveicarijoje.

Karo reikalų ekspertas Mathew Lauderis atskleidė „Wolf Holdings“ sąsajas su Kremliumi. Jo duomenimis, organizacijos prezidentas ir savininkas yra Genadijus Nikulovas, buvęs karininkas, šiuo metu vadovaujantis Sevastopolio prorusiškiems savisaugos daliniams. Eksperto duomenimis, tokios nevalstybinės organizacijos kaip „Naktiniai vilkai“ yra valdomos Rusijos vyriausybės bei saugumo ir užsiima daugiausia šnipinėjimu, propaganda, agitacija, provokacija ir nusikalstama veika.

Pavyzdžiui, per Krymo konfliktą 2014 m. „Naktiniai vilkai“ suformavo mažą, bet labai svarbų invazinių pajėgų dalinį. Dar gerokai iki oficialios invazijos jie šnipinėjo, rinko žvalgybinius duomenis, skleidė propagandą ir Rusijos specialiųjų pajėgų pagalba būrė prorusiškas kovos dalinius. Prasidėjus invazijai organizacija įsitraukė ir į karinius veiksmus: įvykdė reidą į Ukrainos jūrų bazę, užėmė gamtinių dujų bazę ir pagrobė Ukrainos sienos apsaugos vadovą.

Tiesa, Europoje labiausiai „Naktiniai vilkai“ yra žinomi dėl kasmetinio pavasarį rengiamo žygio per Europą, skirto Rusijos pergalei Antrajame pasauliniame kare paminėti. Baikerių klubo kelionė driekiasi nuo Maskvos iki pat Berlyno, pakeliui skleidžiant propagandą apie buvusios Sovietų Sąjungos didybę ir stačiatikių bei viso slaviško pasaulio vienybę.

Dėl kontraversiškos klubo veiklos 2018 m pavasarį Lenkijos valdžia uždraudė „Naktiniams vilkams“ vykti per Lenkijos teritoriją. Dėl to baikeriams teko kelionę tęsti per Slovakiją, Čekijos Respubliką bei Vengriją. Klubas taip pat praėjusį kovą aplankė Serbiją bei serbams priklausančias sritis Bosnijoje. Aplankė nepaisydami fakto, kad klubo lyderiui Aleksandrui Zaldostanovui, dar vadinamam „Chirurgu“, kirsti valstybės sieną buvo draudžiama.

Valdžios rankos – surištos

Tai, kad viena iš NATO priklausančių valstybių – Slovakija – svetingai sutinka ir leidžia savo teritorijoje egzistuoti tokiai sukarintai organizacijai kaip „Naktiniai vilkai“, pirmiausia parodo pačioje valstybėje tvyrantį vidinį susiskaldymą. Slovakijos užsienio reikalų ministerija teisinasi ieškanti teisinių būdų užkirsti kelią „Naktinių vilkų“ veiklai valstybės teritorijoje.

Tuo tarpu vidaus reikalų ministrė Denisa Sakova kalba priešingai – vyriausybė artimiausiu metu neplanuoja imtis kokių nors veiksmų prieš „Naktinių vilkų“ organizaciją. Denisa Sakova yra kairiosios pakraipos nacionalistinės „Smer“ partijos narė. „Smer“ partija yra sudariusi koaliciją su Slovakijos nacionaline partija, o pastarosios ryšiai su Rusija itin glaudūs.

Net jeigu Slovakijos valdžia turėtų planų uždaryti „Naktinių vilkų“ bazę, ji susidurtų su teisinėmis kliūtimis. Teisinė bazė leidžia panašioms sukarintoms bendruomenėms įsigyti nekilnojamojo turto, rengti karinius mokymus ir tuo pat metu naudotis žodžio bei minties raiškos laisve bei susirinkimų teise. Sustabdyti organizacijos veiklą būtų galima tik tuo atveju, jeigu būtų įrodyta nusikalstama jos veika, pavyzdžiui, neteisėtas ginklavimasis ar finansinis sukčiavimas.

Esą klubas šiandien gali atrodyti mažas ir nereikšmingas, tačiau paliktas be priežiūros darinys gali nusėti valstybę metastazėmis ir galiausiai išsivystyti į Rusijai palankų auglį pačiame NATO viduje.

Kaip bebūtų keista, dalis slovakų įsitikinę kad kilus konfliktui su „Naktiniais vilkais“ valstybė būtų pajėgi su jais susidoroti. Tačiau saugumo forumo „Globsec“ analitikas Danielius Milo tikina, kad „Naktinių vilkų“ klubas tolygus vėžinei ląstelei. Esą klubas šiandien gali atrodyti mažas ir nereikšmingas, tačiau paliktas be priežiūros darinys gali nusėti valstybę metastazėmis ir galiausiai išsivystyti į Rusijai palankų auglį pačiame NATO viduje.

Teisinis atsakas

Jungtinės Amerikos Valstijos ir kitos NATO priklausančios valstybės artimiausiu laiku privalo rasti būdų, kaip užkirsti kelią „Naktinių vilkų“ veiklai Europoje. Tuo tarpu ilgalaikės strategijos uždavinys – pasipriešinti Rusijos vykdomai tokio tipo destrukcinei veiklai per sukarintas ekstremistines grupes, užkertant kelią pastarųjų įkūrimui, finansavimui ir kitokiai paramai.

Europos Sąjunga turėtų priimti analogiškus teisės aktus, galiojančius Jungtinėse Valstijose, kurie leistų panašias sukarintas organizacijas pripažinti neteisėtomis bei uždrausti jų nariams atvykti į Šengeno erdvės teritoriją. Vašingtonui ir Briuseliui derėtų ieškoti bendrų sprendimų, kaip apsisaugoti nuo grėsmę keliančių sukarintų dalinių, turinčių sąsajų su Rusijos Federacija.

Galiausia, Vašingtonui būtina spausti Slovakiją ir kartu kitas Europos valstybes imtis griežtesnio teisinio reguliavimo, skirto kovai su jų teritorijoje veikiančiais sukarintais klubais. Būdų, kurie nepažeidžiant individų teisės į žodžio laisvę uždraustų kenkėjišką oponentų veiklą NATO viduje.