Kaip Rusija pažeidė Jungtinų Tautų sankcijas Phenjanui
Ru­si­ja, įsi­leis­da­ma tūks­tan­čius dar­bi­nin­kų iš Šiau­rės Ko­rė­jos ir su­teik­da­ma jiems lei­di­mus dirb­ti, vei­kiau­siai pa­žei­dė Jung­ti­nų Tau­tų sank­ci­jas Phen­ja­nui, pra­ne­ša agen­tū­ra „Reu­ters“, ci­tuo­da­ma „Wall Street Jour­nal“.

Daugiau kaip 10 tūkst. Šiaurės Korėjos darbininkų užsiregistravo darbui Rusijoje nuo rugsėjo, rašo „Wall Street Journal“, remdamasi turimais Rusijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis.

Taip Rusija galėjo pažeisti Jungtinių Tautų rezoliuciją, kuria siekiama apriboti pinigų srautus iš užsienio į Šiaurės Korėją ir taip priversti Phenjaną atsisakyti savo branduolinių ambicijų, JAV leidiniui sakė oficialiojo Vašingtono atstovas.

Rusijos užsienio reikalų ministerija šios informacijos nekomentuoja.