Kaimas nepaklūsta taisyklėms
Vie­no nuo­ša­laus Ira­no kai­mo gy­ven­to­jos, kaip pra­ne­šė vie­tos ži­niask­lai­da, ga­li ne tik ste­bė­ti fut­bo­lo var­žy­bas, bet ir gau­ti už tai ap­do­va­no­ji­mą.

Konservatyvusis laikraštis „Sobh-e No“ informavo, kad praėjusią savaitę jau buvo apdovanotos moterys, atėjusios pasižiūrėti veteranų futbolo rungtynių pietinėje Bušehro provincijoje esančiame Šahidžano kaime, kuris turi vos 209 gyventojus.

Irano pareigūnai draudžia moterims stebėti futbolo varžybas, nes jos esą privalo būti apsaugotos nuo vyriškos atmosferos. Tačiau nemažai vietos politikų dažnai kritikuoja tokią poziciją.

„Viena miela močiutė stebėjo visas rungtynes. Kai ji pasiramsčiuodama lazdele atėjo pasiimti apdovanojimo, visi žiūrovai atsistojo ir kelias minutes plojo. Jei prieštaraujantieji tam, kad moterys lankytųsi stadionuose, būtų ten buvę, jie veikiausiai dabar kitaip manytų“, – kalbėjo veteranas futbolininkas ir buvęs Šahidžano kaimo seniūnas Ali Omrani.

Šahidžano valdžia leidžia moterims žiūrėti varžybas stadionuose jau daugiau kaip dešimtmetį, o finalinių rungtynių stebėti esą ateina visos kaimo gyventojos. „Nuo to laiko, užuot turėję vien vyrišką renginį, mėgaujamės žmogišku renginiu. Jaučiame, jog visi Irano žmonės nori, kad būtų panaikinti apribojimai“, – sakė A. Omrani.