Jungtinių Valstijų prezidentas vėl puola Paryžiaus klimato susitarimą
Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas šeš­ta­die­nį dar kar­tą už­si­puo­lė Par­yžiaus ko­vos su kli­ma­to kai­ta su­si­ta­ri­mą ir par­eiš­kė, kad Par­yžiu­je vyks­tan­tys pro­tes­tai yra įro­dy­mas, kad jis bu­vo tei­sus pa­si­trauk­da­mas į šio su­si­ta­ri­mo.

Savo poziciją Amerikos vadovas išreiškė rytinėje tviterio žinutėje, Lenkijoje vykstant Jungtinių Tautų klimato konferencijai, kurioje dalyvauja beveik 200 šalių atstovai, siekiantys susitarti dėl visuotinių taisyklių, kurios leistų įgyvendinti pažadus, duotus pasirašant 2015 metais Paryžių klimato kaitos susitarimą.

„Paryžiaus susitarimas Paryžiuje nesiklosto taip gerai. Protestai ir riaušės visoje Prancūzijoje, – pareiškė D. Trumpas. – Žmonės nenori mokėti didelių pinigų, daugumą jų trečiojo pasaulio šalims, (kurios yra abejotinai valdomos), kad galimai apsaugotų aplinką.“

Šeštadieninis komentaras buvo ne pirmas atvejis, kai D. Trumpas pasinaudojo Paryžiuje vykstančiais „geltonųjų liemenių“ protestais, pasidėjusiais lapkričio 17 d., kad sukritikuotų klimato susitarimą.

Praėjusį antradienį jis pavadino Paryžiaus susitarimą „mirtinai ydingu“.

Amerikos prezidentas jau ne kartą yra pareiškęs, kad abejoja beveik visų gerbiamų pasaulio klimato mokslininkų bendra nuomone, kad egzistuoja ryšys tarp žmogaus veiklos ir šylančio klimato bei kitų reiškinių, prisidedančių prie klimato kaitos.