Jungtinių Valstijų prezidentas sutiko vėl didinti valstybės karinį biudžetą
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas pa­lai­ko Pen­ta­go­no siū­ly­mą pa­di­din­ti ša­lies ki­tų me­tų ka­ri­nį biu­dže­tą iki 750 mlrd. do­le­rių (656 mlrd. eu­rų), pir­ma­die­nį pa­skel­bė te­le­vi­zi­ja CNN.

Šiemet JAV karinis biudžetas sudaro 716 mlrd. dolerių (627 mlrd. eurų) ir yra rekordiškai didelis.

Sprendimas skirti dar daugiau lėšų kariuomenės poreikiams buvo priimtas po prezidento konsultacijų su gynybos sekretoriumi Jamesu Mattisu, Atstovų Rūmų gynybos komiteto pirmininku Macu Thornberry ir senatoriumi Jimu Inhofe'u.

„Prezidentas visiškai palaiko Nacionalinės gynybos strategiją ir tęsia kariuomenės pertvarkymą. Dėl senatoriaus Inhofe'o ir pirmininko Tornberry pastangų prezidentas sutiko pritarti biudžetui, neviršijančiam 750 mlrd. dolerių“, – vieno pareigūno pareiškimą cituoja CNN.