Jungtinės Tautos: Belgijai reikia atsiprašyti už kolonializmą
Jung­ti­nių Tau­tų (JT) eks­per­tai pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad Bel­gi­jos ins­ti­tu­ci­jo­se pa­pli­tu­si ra­si­nė af­ri­kie­čių dis­kri­mi­na­ci­ja ir ša­lis pri­va­lo at­sip­ra­šy­ti už nu­si­kal­ti­mus, įvyk­dy­tus per ko­lo­ni­za­ci­jos lai­ko­tar­pį Kon­ge bei su­mo­kė­ti kon­gie­čiams re­pa­ra­ci­jas.

Belgijos veiksmai Konge jau seniai kritikuojami kaip vienas baisiausių kolonijinio išnaudojimo pavyzdžių. 1998 metų knygoje „Karaliaus Leopoldo vaiduoklis“ JAV žurnalistas ir istorikas Adamas Hochschildas tvirtino, kad dėl žiauraus Belgijos monarcho valdymo Konge šioje šalyje žuvo apie 10 mln. žmonių.

JT darbo grupė dėl iš Afrikos kilusių žmonių savo tarpinėje ataskaitoje pareiškė, kad neįmanoma suvokti šių dienų žmogaus teisių pažeidimų nepripažinus kolonizacijos smurto ir neteisybės masto.

Karaliaus Leopoldo valdymas Konge 1885 – 1908 metais buvo liūdnai pagarsėjęs dėl savo brutalumo. Kai Leopoldas II perdavė Kongą Belgijai, mažytė Europos valstybė kontroliavo 80 kartų už save didesnę teritoriją, esančią už tūkstančių kilometrų, kol Kongas tapo nepriklausomas 1960 metais.

Pasak JT grupės, rasizmas Belgijoje gyvybingas ir šiandien.

„Mes susirūpinę iš Afrikos kilusių asmenų Belgijoje, kurie patiria rasizmą ir rasinę diskriminaciją, žmogaus teisėmis, – teigiama ataskaitoje. – Yra akivaizdžių įrodymų, kad Belgijos institucijoms būdinga rasinė diskriminacija.“

JT grupė teigė, kad Belgija turėtų pasvarstyti apie reparacijas kongiečiams, kad galima būtų pagaliau „užversti šį tamsų istorijos puslapį“. Ji taip pat pridūrė, jog Belgijos vyriausybei reikėtų padaryti oficialų atsiprašymą dėl per kolonizaciją įvykdytų žiaurumų.

JT grupė savo galutines išvadas pateiks rugsėjį. Ji taip pat pagyrė Belgijos vyriausybę už siekį kovoti su rasizmu. Belgijos premjero atstovas pareiškė, kad vyriausybė pareiškimą padarys, perskaičiusi ataskaitą.