Julija Tymošenko paskelbė kandidatuosianti į prezidentus
Ju­li­ja Ty­mo­šen­ko, ta­pu­si Ukrai­nos prem­je­re po 2004-ųjų Oran­ži­nės re­vo­liu­ci­jos ir vė­liau įka­lin­ta, į val­džią at­ėjus jos po­li­ti­niam prieš­inin­kui, ket­vir­ta­die­nį sa­vo tink­la­la­py­je par­eiš­kė siek­sian­ti pre­zi­den­to pos­to.

Per 2004-ųjų protestus po suklastotų prezidento rinkimų J. Tymošenko pasaulinio dėmesio sulaukė dėl savo ugningų kalbų ir tradicinės šviesių plaukų kasos aplink galvą.

Jos sąjungininkas Viktoras Juščenka 2004-ųjų gruodį galiausiai laimėjo rinkimus, nugalėjęs Viktorą Janukovyčių, iš pradžių paskelbtą tų rinkimų laimėtoju.

Premjero postas tada atiteko J. Tymošenko, tačiau devyniais mėnesiais vėliau V. Juščenka jį iš politikės atėmė. Vyriausybės vadove ji vėl tapo 2007-aisiais, o 2010 metais per prezidento rinkimus ji nusileido V. Janukovyčiui.

Tada J. Tymošenko buvo nuteista už piktnaudžiavimą įgaliojimais, bet 2014-aisiais išėjo į laisvę iš kalėjimo, kai sukilimas tų metų vasario mėnesį nuvertė jos politinį priešininką V. Janukovyčių.

Ukrainos prezidento rinkimai turi įvykti kitų metų kovo 31 dieną.