Julija Skripal Rusijos pagalbos nenori
Bu­vu­sio ru­sų dvi­gu­bo agen­to Ser­ge­jaus Skri­pa­lio du­kra, sveiks­tan­ti po Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je prieš ją ir jos tė­vą su­reng­tos at­akos pa­nau­do­jant ko­vi­nę ne­rvus par­aly­žiuo­jan­čią me­džia­gą, dėl ku­rios Lon­do­nas ir jo są­jun­gi­nin­kai kal­ti­na Mask­vą, tre­čia­die­nį par­eiš­kė ne­pa­gei­dau­jan­ti Ru­si­jos am­ba­sa­dos pa­gal­bos.

33 metų Julijos Skripal savo pareiškime rašo, kad jos gyvenimas dabar yra „visiškai kitoks“ negu buvo prieš kovo 4-ąją pietiniame Anglijos mieste Solsberyje įvykusį apnuodijimą. Julija buvo išrašyta iš ligoninės anksčiau šią savaitę, o jos 66 metų tėvas tebėra hospitalizuotas.

„Man pranešė apie galimybę susisiekti su specialiaisiais atstovais Rusijos ambasadoje, maloniai pasiūliusiais man savo pagalbą, – sakoma Julija Skripal, kuri yra Rusijos pilietė, atvykusi į Britaniją aplankyti savo tėvo, pranešime, paskelbtame Londono policijos.

„Šiuo metu nepageidauju naudotis jų paslaugomis, bet jeigu persigalvosiu – žinau, kaip su jais susisiekti“, – pridūrė ji.

Jungtinė Karalystė dėl Skripalių apnuodijimo kaltina Rusiją, o Vakarų šalys po šio incidento išsiuntė daugiau kaip 150 rusų diplomatų. Maskva savo ruožtu kategoriškai neigia esanti kaip nors susijusi su šiuo incidentu ir išsiuntė tokį patį skaičių vakariečių diplomatų.

Julijos Skripal pareiškimas yra svarbus, nes Rusijos ambasada Londone anksčiau kritikavo JK vyriausybę neleidžiant konsuliniams darbuotojams aplankyti Skripalių. Britanija sakė, kad tėvas ir dukra turi patys nuspręsti, ar pageidaus susitikti su ambasados pareigūnais.

Anksčiau ambasada pareiškė protestą, kad jos prašymai leisti su Skripaliais susitikti konsuliniams darbuotojams „nesulaukė Britanijos valdžios reikšmingos reakcijos“.

Savo pareiškime Julija Skripal taip pat paminėjo kontroversišką savo pusseserės Viktorijos vaidmenį. Britų pareigūnai sako, kad ši giminaitė, davusi rusų žiniasklaidai interviu apie Julijos padėtį Britanijoje, yra tapusi Rusijos vyriausybės įrankiu.

„Jos (Viktorijos) nuomonės ir teiginiai nesutampa su maniškiu ir mano tėvo“ požiūriu, pažymėjo J. Skripal.

Julija taip pat nurodo kol kas nepasiruošusi bendrauti su žiniasklaida, bet tikis, kad neilgai trukus galės tai padaryti.

„Pabrėžiu, kad iki tol niekas neturi teisės kalbėti už mane arba mano tėvą, išskyrus mus pačius“, – rašo ji.

Julija Skripal padėkojo Viktorijai už jos rūpinimąsi, bet paprašė „nevykti pas mane ir šiuo metu nemėginti su manimi susisiekti“.

„Priverstinė izoliacija“

Tuo metu Rusijos ambasada Londone pareiškė abejojanti, ar šis Londono policijos paskelbtas J. Skripal laiškas yra autentiškas.

„Įdėmiai susipažinome su Skotland Jardo tinklalapyje Julijos Skripal vardu paskelbtu pareiškimu. Jeigu viskas, kas jame išdėstyta – tiesa, tuomet belieka pasidžiaugti dėl mūsų tėvynainės“, – sakoma naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį ambasados tinklalapyje paskelbtame komentare.

„Vis dėlto nesant galimybių tai praktiškai patvirtinti Londono policijos paskelbtas pranešimas kelia daugiau klausimų negu atsakymų, – pridūrė Rusijos atstovybė. – Kaip ir anksčiau, norėtųsi įsitikinti, kad pareiškimo autorė iš tikrųjų yra Julija. Dėl to kyla didelių abejonių.“

„Tekstas aiškiai sudėliotas tokiu būdu, kad patvirtintų Britanijos valdžios oficialius pareiškimus ir tuo pačiu užkirstų Julijai bet kokią galimybę susisiekti su išoriniu pasauliu – konsulais, žurnalistais, artimaisiais“, – rašo ambasada.

„Kitaip tariant, paskelbtas dokumentas tik stiprina nuogąstavimus, kad susiduriame su Rusijos pilietės priverstine izoliacija. Jeigu Britanijos valdžia nori įtikinti visuomenę, kad yra priešingai, ji turi skubiai pateikti akivaizdžių įrodymų, kad Julijai viskas gerai ir kad iš jos neatimta laisvė“, – pažymėjo Rusijos diplomatinė atstovybė.