Julianui Assange'ui sudarytos sąlygos palikti Ekvadoro ambasadą, sako prezidentas
Ek­va­do­rie­čių pre­zi­den­tas ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė, kad bu­vo su­da­ry­tos są­ly­gos vy­riau­sy­bių pa­slap­tis vie­ši­nan­čio tink­la­pio „Wi­ki­Leaks“ įkū­rė­jui Ju­lia­nui As­san­ge'ui pa­lik­ti Ek­va­do­ro am­ba­sa­dą Lon­do­ne ir taip už­baig­ti dau­giau kaip še­še­rius me­tus tru­ku­sį gin­čą su Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos val­džia.

„Buvo paruošta dirva, kad ponas Assange'as galėtų nuspręsti beveik laisvai palikti“ atstovybę, žurnalistams sakė prezidentas Leninas Moreno.

Kol kas visai neaišku, ką L. Moreno turėjo omeny sakydamas „beveik laisvai“. Vis dėlto jis patikino, jog Londonas garantuoja, kad australas nebus išduotas bet kuriai valstybei, kur jo gyvybei kiltų pavojus.

Nors L. Moreno neužsiminė, kad Ekvadoras gali priverstinai atimti iš J. Assange'o prieglobstį, „WikiLeaks“ įkūrėjo advokatai jau pradėjo ruoštis tokiam scenarijui.

Spalį J. Assange'as pareiškė, jog Kitas mėgina išprašyti jį iš ambasados Londone, ir kad L. Moreno jau priėmė atitinkamą sprendimą, bet dar nenurodė jo vykdyti.

47 metų australas Ekvadoro ambasadoje Londone slepiasi nuo 2012-ųjų. Tačiau pastaraisiais mėnesiais Kitas vis aiškiau rodo, kad ketina nebeteikti jam prieglobsčio.

„WikiLeaks“ įkūrėjas baiminasi, kad bus išduotas Jungtinėms Valstijoms ir teisiamas už tūkstančių įslaptintų Amerikos vyriausybės dokumentų nutekinimą.

Į Ekvadoro ambasadą jis atėjo po to, kai Didžiosios Britanijos teisėjas nusprendė, kad australas turi būti išduotas Švedijai, kur 2010 metais jam buvo iškelta byla dėl įtariamo išžaginimo ir lytinės prievartos.

Pernai Švedija nutraukė tyrimą J. Assange'o atžvilgiu, bet britų policija vis dar siekia jį areštuoti, nes „WikiLeaks“ įkūrėjas nepasirodė teisme ir tokiu būdu pažeidė paleidimo už užstatą sąlygas.

Jo advokatas Carlosas Poveda (Karlosas Poveda) anksčiau šiemet sakė, kad J. Assange'as pasiruošęs pasiduoti britų policijai, jei gaus garantijas, kad nebus išduotas.