JT smerkia palestiniečių lyderio „antisemitinius įžeidimus“
Jung­ti­nių Tau­tų ypa­tin­ga­sis koor­di­na­to­rius Ar­ti­mie­siems Ry­tams tre­čia­die­nį su­kri­ti­ka­vo pa­les­ti­nie­čių pre­zi­den­tą Mah­mu­dą Ab­ba­są dėl jo „nie­ki­nan­čių an­ti­se­mi­ti­nių įžei­di­mų“ jo kal­bo­je, ku­rio­je ban­ki­nin­kys­te už­siė­mu­sius žy­dus jis su­sie­jo su Ho­lo­kaus­tu.

„Tokie pareiškimai nepriimtini, keliantys gilų nerimą ir netarnauja palestiniečių tautos ar taikos Artimuosiuose Rytuose interesams“, – sakoma JT pareiškime, paskelbtame Nikolajaus Mladenovo vardu.

M. Abbasas, jau anksčiau kaltintas antisemitizmu, savo kalboje Palestinos Nacionalinei tarybai pirmadienio vakarą pareiškė, kad žydų ryšiai su bankininkyste lėmė priešiškumą jų atžvilgiu.

Kiek anksčiau jo komentarus pasmerkė Europos Sąjunga, JAV ir Izraelis.

„Kalboje, kurią palestiniečių prezidentas Mahmoudas Abbasas pasakė balandžio 30-ąją, buvo nepriimtinų pastabų dėl Holokausto kilmės ir Izraelio legitimumo“, – pranešime sakė ES diplomatinės tarnybos atstovas.

„Tokia retorika galės pasinaudoti nenorintys dviejų valstybių sprendimo, kurį prezidentas Abbasas ne kartą gynė“, – sakoma pranešime.

Šie nesutarimai tarp JAV ir palestiniečių lyderio kilo dėl prieštaringai vertinamo Vašingtono plano perkelti savo ambasadą Izraelyje iš Tel Avivo į Jeruzalę.