JT Saugumo Tarybos atstovai išgirdo iš rohinjų pabėgėlių apie prievartavimus ir žudymus
Šim­tai ro­hin­jų sek­ma­die­nį su­ren­gė de­mons­tra­ci­ją, Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos at­sto­vams ap­si­lan­kius pa­bė­gė­lių sto­vyk­lo­je Bang­la­de­še, kur gy­ve­na apie 700 tūkst. žmo­nių, per pa­sta­ruo­sius me­tus pa­bė­gu­sių iš Mian­ma­ro.

Kai kurie musulmonai pabėgėliai apsipylė ašaromis pasakodami ambasadoriams siaubingas istorijas apie Mianmare vykdytus prievartavimus ir žudymus. Demonstrantai laikė plakatus, kuriuose reikalavo teisingumo dėl pabėgėlių patirto siaubo, tačiau vėliau policija juos išvaikė.

Šeštadienį į Bangladešą keturių dienų vizitui atvyko aukšto rango diplomatai iš 15 narių turinčios Saugumo Tarybos, įskaitant ir iš nuolatinių narių – Jungtinių Valstijų, Rusijos, Kinijos, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos. Diplomatai vėliau vyks į Mianmarą, kur susitiks su faktine lydere Aung San Suu Kyi.

Mianmaras yra susilaukęs didžiulio tarptautinio spaudimo dėl karinio rohinjų persekiojimo, vykdomo nuo praėjusių metų rugpjūčio, kurį Jungtinės Tautos yra pavadinusios „etniniu valymu“.

Saugumo Taryba yra paraginusi Mianmarą leisti rohinjams saugiai grįžti ir nutraukti jų diskriminavimą.

Tuo tarpu Rusijos ambasadoriaus pavaduotojas Dmitrijus Polianskis, kurio šalis remia Mianmarą, perspėjo, kad Taryba neturi „stebuklingos lazdelės“, kuris gali padėti išspręsti vieną giliausių pasaulyje pabėgėlių krizių.

„Mes nenusisukame nuo šios krizės, mes neužmerkiame prieš ją akis“, – žurnalistams sakė Rusijos diplomatas.

Tuo tarpiu Britanijos ambasadorė JT Karen Pierce sakė, kad rohinjams „turi būti leista saugiai grįžti namo“. „Tam gali prireikti laiko, tačiau norime išgirsti iš Mianmaro vyriausybės, kaip jie nori dirbti su tarptautine bendruomene“, – sakė ji.

Papasakojo apie patirtą siaubą

Rohinjų stovyklos lyderis Dilas Mohammadas sakė, kad JT atstovai kalbėjosi su kai kuriomis nuo smurto Mianmaro Rachinų valstijoje nukentėjusiomis moterimis bei bendruomenės vyresniaisiais.

„Mes papasakojome jiems, kad liekame čia, kad išsaugotume savo gyvybes. Mes labai norime grįžti į savo žemę, jeigu tik JT užtikrins mūsų saugumą“, – agentūrai AFP sakė jis.

Vėliau diplomatai apsilankė didžiausioje Kutupalongo stovykloje, kur šimtai rohinjų surengė protesto akciją, tačiau policija prieš diplomatų apsilankymą juos išvaikė. Vėliau buvo surengta antra akcija.

„Norime, kad būtų sugrąžina mūsų pilietybė su rohinjų tautybe. Norime saugumo ir kad mums būtų sugrąžinta konfiskuota žemė ir turtas“, – sakė rohinjų lyderis Mohibullah.

JT atstovus taip pat šokiravo pasakojimai apie rojingų Rachinų valstijoje patirtus prievartavimus, žudymus ir kankinimus. Tuo tarpu Mianmaras teigia, kad karinė operacija Rachinų valstijoje yra skirta kovoti su ekstremistais. Šalis neigia visus kaltinimus dėl esą saugumo pajėgų įvykdytų nusikaltimų.