JT Saugumo Taryba vienbalsiai pritarė paliauboms Sirijoje
JT Sau­gu­mo Ta­ry­ba šeš­ta­die­nį vie­nin­gai pri­ta­rė 30 par­ų pa­liau­boms Si­ri­jo­je, o nau­jau­si ants­kry­džiai dar pa­di­di­no ci­vi­lių au­kų Ry­tų Gut­je skai­čių, ku­ris per sep­ty­nias par­as vir­ši­jo 500.

Rusijai palaikius, JT Saugumo Taryba patvirtino rezoliuciją, raginančią „neatidėliotinai“ skelbti paliaubas, kurios leistų atnaujinti humanitarinės pagalbos teikimą ir nukentėjusiųjų evakavimą.

Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) skelbia, kad mažiausiai 127 vaikai yra tarp 513 žuvusiųjų per režimo pajėgų bombardavimo kampaniją pradėtą praėjusį sekmadienį Rytų Gutoje greta Damasko.

Padėtį Sirijoje stebinti SOHR nurodo, kad antskrydžius vykdo Sirijos ir Rusijos pajėgos. Pastarosios padeda Damaskui nuo 2015 metų, tačiau neigia tiesioginį savo dalyvavimą Rytų Gutos bombardavime.