JT mėgins susodinti prie derybų stalo Jemeno vyriausybę ir sukilėlius
Jung­ti­nės Tau­tos pa­kvie­tė Je­me­no vy­riau­sy­bę ir Ira­no re­mia­mus hu­sių su­ki­lė­lius da­ly­vau­ti ki­tą mė­ne­sį vyk­sian­čio­se de­ry­bo­se, per ku­rias tu­rė­tų bū­ti ieš­ko­ma ga­li­my­bių už­baig­ti ša­lį dras­kan­tį pi­lie­ti­nį ka­rą, penk­ta­die­nį nu­ro­dė vie­na JT at­sto­vė.

„Galiu patvirtinti, kad ypatingojo pasiuntinio biuras išsiuntė kvietimus Jemeno vyriausybei ir „Ansarullah“, – reporteriams sakė Alessandra Vellucci.

„Ansarullah“ (Dievo šalininkai) yra husių sukilėlių grupuotė, kovojanti su Saudo Arabijos palaikoma ir tarptautiniu mastu pripažinta vyriausybe. Šis 2015-asiais įsiplieskęs konfliktas jau pareikalavo beveik 10 tūkst. žmonių gyvybių.

JT pasiuntinys Jemene Martinas Griffiths anksčiau pareiškė, kad per rugsėjo 6-ąją turinčias prasidėti derybas bus siekiama tarpininkaujant JT atgaivinti dialogą, kuris nutrūko 2016-aisias.

A. Vellucci sakė neturinti informacijos, ar Irano, Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emyratų – dar vieno pagrindinių vyriausybės rėmėjų – atstovai buvo pakviesti prie derybų stalo Ženevoje.

Jemeno vyriausybė neseniai pareiškė, kad mažai tikisi iš dialogo ir apkaltino husius atsisakant siekti kompromiso.

Jungtinės Tautos ne kartą apibūdindavo padėtį Jemene kaip didžiausią pasaulyje dabartinę humanitarinę krizę.