JT: Kongo DR vyksta skerdynės
Ke­tu­riuo­se kai­muo­se Kon­go De­mo­kra­ti­nės Res­pub­li­kos va­ka­ruo­se su­si­rė­mi­mai tarp vie­tos bend­ruo­me­nių vos per tris gruo­džio die­nas par­ei­ka­la­vo ma­žiau­siai 890 žmo­nių gy­vy­bių, tre­čia­die­nį pa­skel­bė Jung­ti­nės Tau­tos.

„Gyvybiškai svarbu, kad šis baisus smurtas būtų greitai ir išsamiai ištirtas, o kaltininkai – patraukti atsakomybėn“, – išplatintame pareiškime cituojama JT žmogaus teisių komisarė Michelle Bachelet.