JT į juodąjį sąrašą dėl Šiaurės Korėjos kontrabandos įtraukė dešimtis laivų
Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­ba penk­ta­die­nį už pa­gal­bą Šiau­rės Ko­rė­jai apei­ti sank­ci­jas į juo­duo­sius są­ra­šus įtrau­kė 27 lai­vus, 21 bend­ro­vę ir vie­ną vers­li­nin­ką, taip di­din­da­ma spau­di­mą Pchen­ja­nui, nors ša­lis ne­se­niai pa­skel­bė no­rą de­rė­tis, pra­ne­šė dip­lo­ma­tas.

Jungtinių Valstijų prašymu JT Saugumo Tarybos komitetas patvirtino didžiausią visų laikų sankcijų paketą Šiaurės Korėjai, teigė neįvardytu norėjęs likti diplomatas.

Šis žingsnis – dalis pasaulinės bendruomenės pastangų pažaboti Šiaurės Korėjos prekių kontrabandą, pažeidžiančią JT sankcijas, paskelbtas Pchenjanui už branduolinių užtaisų ir balistinių raketų bandymus.

Atsižvelgiant, kad Pchenjanui buvo padedama kontrabanda gabenti uždraustas prekes, naftą ir kurą, 13 Šiaurės Korėjos tanklaivių ir krovininių laivų, taip pat 12 kitų laivų uždrausta įplaukti į visus pasaulio uostus, sakoma naujienų agentūros AFP gautame JT dokumente.

Dar dviem Šiaurės Korėjos laivams visame pasaulyje bus taikomas aktyvų įšaldymas, bet jiems nebus draudžiama įplaukti į uostus.

Taip pat įšaldytas 21 laivybos ir prekybos bendrovės turtas. Trys šių bendrovių įsikūrusios Honkonge, įskaitant „Huaxin Shipping“, kuri praėjusį spalį į Vietnamą atgabeno Šiaurės Korėjos anglių.

Dokumente teigiama, kad į sąrašus įtrauktos 12 Šiaurės Korėjos įmonių valdo laivus, neteisėtai gabenusius naftą ir kurą.

Dar dvi bendrovės – taip pat Kinijoje veikiančios „Shanghai Dongfeng Shipping“ ir „Weihai World Shipping Freight“ – į sąrašą įtrauktos už tai, kad savo laivais gabeno Šiaurės Korėjos anglis.

Likusios bendrovės įsikūrusios Singapūre, Samoa, Maršalo Salose ir Panamoje.

Tuo metu verslininkui Tsang Yung Yanui uždrausta keliauti ir įšaldytas turtas už neteisėtą Šiaurės Korėjos anglių gabenimą laivais pagal susitarimą su vienu Šiaurės Korėjos prekybos tarpininku Rusijoje.

Šios sankcijos patvirtintos, Jungtinėms Valstijoms siekiant pradėti derybas su Šiaurės Korėja dėl jos branduolinės programos. Iki gegužės pabaigos gali būti surengtas JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno aukščiausio lygio susitikimas.

Nepaisant diplomatinių pastangų, Jungtinės Valstijos pareiškė tęsiančios spaudimą Pchenjanui, kad šis pakeistų kryptį.

Šiaurės Korėja sankcijų nepaiso

Saugumo Taryba pernai priėmė virtinę rezoliucijų, uždraudžiančių prekių eksportą iš Šiaurės Korėjos, kad branduolinį ginklą turinčios šalies karinės programos negalėtų būti finansuojamos iš šios veiklos gaunamomis pajamomis.

Šios priemonės smarkiai apribojo naftos ir perdirbtos naftos produktų tiekimą į Šiaurės Korėją, tačiau sankcijų stebėtojai pranešė, kad Pchenjanas šių apribojimų iš dalies pavykdavo išvengti, slapta gabenant draudžiamas prekes laivais.

Neseniai paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad Šiaurės Korėja pernai gavo 200 milijonų JAV dolerių pajamų iš anglies, geležies, plieno ir kitų uždraustų prekių eksporto.

Už sankcijų pažeidimus į pasaulio uostus įplaukti iki šiol uždrausta vos aštuoniems Šiaurės Korėjos laivams, tad tikimasi, kad sąrašo papildymas dar 13 laivų smarkiai suardys Šiaurės Korėjos laivybos ryšius.

Jungtinės Valstijos Jungtinių Tautų iš pradžių prašė dėl dalyvavimo kontrabandoje suvaržyti 33 laivus ir 27 įmones, tačiau Kinija šio prašymo nagrinėjimą sustabdė, kol bus peržiūrėtas sąrašas.

Baltieji Rūmai šį mėnesį pranešė, kad D. Trumpas ir Kinijos lyderis Xi Jinpingas telefonu sutarė tęsti sankcijas Šiaurės Korėjai, kol Pchenjanas imsis konkrečių žingsnių, kad atsisakytų branduolinio ginklo.