Johnas McCainas nusprendė nutraukti gydymąsi nuo vėžio
Ve­te­ra­nas JAV se­na­to­rius Joh­nas McCai­nas, nuo pra­ei­tų me­tų ko­vo­jan­tis su sme­ge­nų vė­žiu, nu­spren­dė nu­trauk­ti te­ra­pi­ją, penk­ta­die­nį pra­ne­šė jo šei­ma.

„Ligos raida ir nepermaldaujamai didėjantis amžius pateikia savo verdiktą. Su jam įprasta valios jėga jis dabar pasirinko nebetęsti medicininio gydymo“, – sakoma šeimos pranešime.

J. McCainas, kuriam ateinančią savaitę sukaks 82 metai, Senate dirbo ilgiau kaip tris dešimtmečius. Jis taip pat yra karo veteranas ir kelerius metus praleido Vietname kaip karo belaisvis.

Praeitais metais politikui buvo diagnozuota glioblastoma – agresyviausios formos smegenų vėžys, 2009 metais nusinešęs kito Senato veterano Tedo Kennedy gyvybę.